Carlsson, Gustav Einar, Jordbruksarbetare.

Klinte skyttegille.
Klause, Box 158, Klintehamn. Född den 21 februari 1908 i Valdemarsvik. Föräldrar: Gustaf Carlsson o. h. h. Gerda Carlsson. Gift 1928 med Alvida Hedström. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Fallskärmsjägarm, Fältjägarm.