Larsson, Karl Erik, Hemmason.

Klinte skyttegille.
Box 1, Klintehamn. Född den 22 maj 1918 i ,Klinte församling. Föräldrar: Frans Larsson o. h. h. Anna f. Karlsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.