Lindstedt, Petrus Samuel, Köpman.

Lindstedt, Petrus Samuel

Klinte skyttegille.
Valla, Box 105, Klintehamn. Född den 20 augusti 1876 i Vikers församling, Örebro län. Föräldrar: Lars Lindstedt o. h. h. Anna f. Sigström. Gift 1909 med Ida Pettersson. Medlem i gillet sedan 1898, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.