Nilsson, Anders Gustav Verner, Trädgårdsmästare.

Klinte skyttegille.
Strands, Box 98, Klintehamn. Född den 31 oktober 1907 i Klinte församling. Föräldrar: Albert Nilsson o. h. h. Nanny f. Karlsson. Gift 1940 med Ester Vigström. Medlem i gillet sedan 1932. Tillhör skjutklass 2.