Nilsson, Hans Sigfrid, Järnhandelsbiträde.

Klinte skyttegille.
Sicklings, Box 77, Klintehamn. Född den 29 augusti 1924 i Klinte. Föräldrar: Olof Nilsson o. h. h. Elna f. Magnusson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 1.