Nilsson, Olof, Linjemästare.

Nilsson, Olof

Klinte skyttegille.
Sicklings, Box 77, Klintehamn. Född den 21 juni 1882 i Slimminge församling, Malmöhus län. Föräldrar: Nils Nilsson o. h. h. Anna Nilsson. Gift 1912 med Elna Magnusson. Medlem i gillet sedan 1920, materialförvaltare 1942, tidigare medlem i Slimminge skytteförening och i Hablingbo skytteförening, kassör i sistnämnda förening i fyra år. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem s.