Svanborg, Knut Viktor Herbert, Folkskollärare.

Klinte skyttegille.
Folkskolan, Hejde. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Ebba f. Svanborg. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.