Wengberg, Knut Henry, Verkmästare.

Wengberg, Knut Henry

Klinte skyttegille.
Rannarve, Box 12, Klintehamn. Född den 5 juni 1911 i Klinte församling. Föräldrar: Edvard Wengberg o. h. h. Nina f. Hallgren. Gift 1943 med Elsie Vessman. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM.