Johansson Knut Theodor, Hemmansägare.

Johansson Knut Theodor

Levide-Gerums skytteförening.
Kullands, Gerum, Levide. Född den 12 oktober 1912 i Levide församling. Föräldrar: Olof Johansson o. h. h. Johanna Johansson. Gift 1937 med Gerda Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1930, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.