Johansson Karl Bengt, Hemmason.

Levide-Gerums skytteförening.
Likmunds, Gerum, Levide. Född den 21 mars 1922 i Gerums församling. Föräldrar: Charles Johansson o. h. h. Selma f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem g.