Jönson Karl Gustav Sture, Köpman.

Jönson Karl Gustav Sture

Levide-Gerums skytteförening.
Magnhuse, Levide. Född den 14 juni 1908 i Björke församling. Föräldrar: Axel Jönson o. h. h. Lydia f. Svensson. Gift 1933 med Karin Johansson. Medlem i föreningen sedan 1934, varit styrelseledamot ett flertal år, tidigare medlem i Dede skyttegille och i Visborgs skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.