Larsson, Ivar Sigfrid Bernhard, Folkskollärare.

Levide-Gerums skytteförening.
Folkskolan, Levide. Född den 9 januari 1903 i Hogräns församling. Föräldrar: August Larsson o. h. h. Emma f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.