Larsson, Sven, Lantarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Mallgårds, Levide. Född den 18 mars 1925 i Ilone församling. Föräldrar: Hugo Dahlgren o. h. h. Emli f. Larsson. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.