Lorin, Karl Erik Ingemar, Lantbrukselev.

Lorin, Karl Erik Ingemar

Levide-Gerums skytteförening.
Ejmunde, Gerum, Levide. Född den 29 maj 1918 i Västra Tollstads församling. Östergötlands län. Föräldrar: Helmer Lorin o. h. h. Anna f. Olsson. Medlem i föreningen sedan 1943, styrelseledamot sedan samma år. Tillhör skjutklass 2.