Nilsson, Alfons, Hemmansägare.

Nilsson, Alfons

Levide-Gerums skytteförening.
Hägvalds, Gerum, Levide. Född den 11 april 1898 i Gerum. Föräldrar: Johan Nilsson o. h. h. Agnes f. Eriksson. Gift 1929 med Gunhild Johansson. Medlem i föreningen sedan 25 år, ordförande 1928-1937, revisor sedan 1937, tidigare medlem i Fardhems skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm s.