Nilsson, Anders Jakob Göte, Traktorskötare.

Nilsson, Anders Jakob Göte

Levide-Gerums skytteförening.
Smiss, Gerum, Levide. Född den 30 november 1902 i Gerum. Föräldrar: Olof Nilsson o. h. h. Emma f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1917, kassör 1924-1939, revisor, varit v. ordförande. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.