Nilsson, Gustav Torsten Birger, Byggnadssnickare.

Nilsson, Gustav Torsten Birger

Levide-Gerums skytteförening.
Leviderum n:r 2, Levide. Född den 10april 1905 i Levide. Föräldrar: Karl Nilsson o. h. h. Edla f. Sjöström. Gift 1934 med Elsa Höglund. Medlem i föreningen sedan 1919, sekreterare sedan 1941, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.