Ohlsson, Ivar Emanuel, Lantarbetare.

Ohlsson, Ivar Emanuel

Levide-Gerums skytteförening.
Peinarve, Levide, Född den 11 april 1925 i Grötlingbo. Föräldrar: Sigurd Ohlsson o. h. h. Anny Ohlsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.