Pettersson, Erik Hjalmar Arvid, Lantbrukare.

Levide-Gerums skytteförening.
Tungelbos, Levide. Född den 13 april 1914 i Levide. Föräldrar: Karl Pettersson o. h. h. Anna f. Olsson. Gift 1940 med Maria Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.