Procopé, Gösta Mårten Henrik, Köpman.

Procopé, Gösta Mårten Henrik

Levide-Gerums skytteförening.
Skinnarve, Levide. Född den 6 februari 1917 i Bureå, Västerbottens län. Föräldrar: Wihelm Procopé o. h. h. Elma f. Westerlund. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Arméns Skyttem s, Skidlm s, Idrm.