Sjöberg, Lars Olof Gunnar, Lantarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Dals, Levide. Född den 14 juni 1918 i Levide. Föräldrar: Karl Sjöberg o. h. h. Hulda f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2.