Sonnéll, Algot Erland Karl, Lantarbetare.

Sonnéll, Algot Erland Karl

Levide-Gerums skytteförening.
Bocksarve, Levide. Född den 8 oktober 1914 i Levide. Föräldrar: Johan Sonnéll o. h. h. Anna f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1943, tidigare medlem i Stånga skyttegille. Tillhör skjutklass 2.