Sonnéll, Göte Sixten Erik, Mejerielev.

Sonnéll, Göte Sixten Erik

Levide-Gerums skytteförening.
Bocksarve, Levide. Född den 28 juli 1925 i Levide. Föräldrar: Johan Sonnéll o. h. h. Anna f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1.