Sundström, Sven, Hemmansägare.

Levide-Gerums skytteförening.
Smiss, Gerum, Levide. Född den 21 mars 1914 i Riala. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skytten br.