ANDERSSON, Gustav Valfrid, Handelsbiträde.

Stånga skyttegille.

Maldes, Stånga. Född den 16 september 1893 i Nederkalix församling. Medlem i föreningen sedan 1931. Tillhör skjutklass 4.

BERGSTRÖM, Artur Julius, Fabrikör.

Stånga skyttegille.

Herrvide, Stånga. Född den 26 juli 1895 i Ala församling. Föräldrar: August Bergström o. h. h. Lovisa f. Ahlberg. Gift 1919 med Anna Botolfsson. Medlem i gillet sedan 1911, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Didriksson, Lars Harald, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Österlings, Stånga. Född den 14 juli 1898 i Stånga församling. Föräldrar:  N. Didriksson o. h. h. Hilda f. Bodin. Gift 1936 med Annie Thomasson. Medlem i gillet sedan 1914, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Cederlund, Gunnar Aron Kristian, Cementvaruarbetare.

Stånga skyttegille.

Gumbalde, Stånga. Född den 12 februari 1913 i Burs församling. Föräldrar: Gustaf Cederlund o. h. h. Agda f. Mattson. Gift 1939 med Matilda Nööp. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2.

Didriksson, Nils Vilhelm, Byggmästare.

Stånga skyttegille.

Bosarve, Stånga. Född den 3 augusti 1901 i Stånga församling. Föräldrar: N. Didriksson o. h. h. Hilda f. Bodin. Gift 1931 med Lea Dahlgren. Medlem i gillet sedan 1914, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s, SkolskytteM br, Ft br, MilidrM s.

Extra information