ANDERSSON, Gustav Valfrid, Handelsbiträde.

Stånga skyttegille.

Maldes, Stånga. Född den 16 september 1893 i Nederkalix församling. Medlem i föreningen sedan 1931. Tillhör skjutklass 4.

BERGSTRÖM, Artur Julius, Fabrikör.

Stånga skyttegille.

Herrvide, Stånga. Född den 26 juli 1895 i Ala församling. Föräldrar: August Bergström o. h. h. Lovisa f. Ahlberg. Gift 1919 med Anna Botolfsson. Medlem i gillet sedan 1911, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Cederlund, Gunnar Aron Kristian, Cementvaruarbetare.

Stånga skyttegille.

Gumbalde, Stånga. Född den 12 februari 1913 i Burs församling. Föräldrar: Gustaf Cederlund o. h. h. Agda f. Mattson. Gift 1939 med Matilda Nööp. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2.

Didriksson, Lars Harald, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Österlings, Stånga. Född den 14 juli 1898 i Stånga församling. Föräldrar:  N. Didriksson o. h. h. Hilda f. Bodin. Gift 1936 med Annie Thomasson. Medlem i gillet sedan 1914, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Didriksson, Nils Vilhelm, Byggmästare.

Stånga skyttegille.

Bosarve, Stånga. Född den 3 augusti 1901 i Stånga församling. Föräldrar: N. Didriksson o. h. h. Hilda f. Bodin. Gift 1931 med Lea Dahlgren. Medlem i gillet sedan 1914, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s, SkolskytteM br, Ft br, MilidrM s.

EKSTRÖM, Karl Lennart, Hemmason.

Stånga skyttegille.

Starrlause, Stånga. Född den 13 juni 1913 i Stånga församling. Föräldrar: Emil Ekström o. h. h. Maria f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

HÄGG, Ivar Olof, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Frigsarve, Stånga. Född den 9 april 1903 i Stånga församling. Föräldrar: Reinhold Hägg o. h. h. Ella f. Olofsson. Gift 1931 med Hedvig Dahlgren. Medlem i gillet sedan 1921, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Johansson, Helge Johan Fredrik, Stationskarl.

Stånga skyttegille.

Bosarve, Stånga. Född den 8 november 1908 i Anga församling. Föräldrar : Albert Johansson o. h. h. Desideria f. Lindström. Gift 1942 med Elsa Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1926, v. sekreterare sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar : Skyttem br, Skidskyttem s.

Johansson, Johannes Lars Olof, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Tjängvide, Stånga. Född den 4 januari 1900 i Lye församling. Föräldrar : Johan Johansson o. h. h. Laura f. Pettersson. Gift 1931 med Sigrid Johansson. Medlem i gillet sedan 1918, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 2.

KARLSSON, Erik Vilhelm Johannes, Cement-varuarbetare.
Stånga skyttegille.
Gumvalde, Stånga. Född den 24 juni 1909 i Alskogs församling. Föräldrar: Josef Karls- son o. h. h. Hilda f. Larsson. Gift 1941 med Dagny Turner. Medlem i gillet sedan 1922. Tillhär skjutklass 2.

KARLSSON, Nils Ebbe Herman, Lantarbetare.
Stånga skyttegille.
Botvalde, Stånga. Född den 16 februari 1914 Norrköping. Föräldrar: Hjalmar Karlsson O. h. h. Betty f. Johansson. Gift 1941 med Elsy Bodin. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

KLINTH, Emil Bertil Reinhold, Lantbrukare.
Stånga skyttegille.
Stångkvie, Stånga. Född den 30 oktober 1909 i Stånga församling. Föräldrar: Reinhold Klinth o. h. h. Teresia f. Johansson. Gift 1935 med Maria Olofsson. Medlem i gillet sedan 1924, ordförande sedan 1934. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br, sfb MästerskapsM g i fältskjutning, Ft s.

KLINTH, Karl Gustav, Jordbruksbiträde.
Stånga skyttegille.
Stångkvie, Stånga. Född den 9 januari 1913 i Stånga församling. Föräldrar: Reinhold Klinth o. h. h. Teresia f. Johansson. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2.

LARSSON, Karl Anton, Lantbrukare.
Stånga skyttegille.
Bjärges, Stånga. Född den 14 februari 1910 i Lye församling. Föräldrar: Axel Larsson O. h. h. Jenny f. Berglund. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.

LUNDGREN, Hans Valdemar, Smed.
Stånga skyttegille.
Bosarve, Stånga. Född den 10 februari 1901 i Stånga församling. Föräldrar: Theodor Lundgren o. h. h. Hilda f. Persson. Gift 1926 med Helga Karlsson. Medlem i gillet sedan 1913, styrelseledamot, v. ordförande ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, L Årtm s, sfb MästerskapsM s, Ft g.

Melin, Sven Erik Olov, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Maldes, Stånga. Född den 14 juni 1909 i Stånga. Föräldrar: Fredrik Melin o. h. h. Anna f. Olsson. Gift 1940 med Dagny Ulmstedt. Medlem i gillet sedan 1925, instruktör 1931-1932. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem ksp s.

Olofsson, Herman Olof Gustav, Hemmamsägare.

Stånga skyttegille.

Österlings, Stånga. Född den 18 oktober 1905 i Hemse. Föräldrar: Reinhold Olofsson o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 1936 med Dagmar Thomsson. Medlem i gillet sedan 1936, varit styrelseledamot, tidigare medlem i Hemse skyttegille. Hv. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

PERSSON, Henning Gustaf Sven, Slaktare.
Stånga skyttegille.
Herrvide, Stånga. Född den 31 mars 1906 i Hablingbo. Föräldrar: John Persson o. h. h. Maria f. Snöbohm. Gift 1932 med Ninni Sjöström. Medlem i gillet sedan 1930, varit styrelseledamot, tidigare medlem i Hablingbo skytteförening. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Årtm s, Mästarni s, Ft s.

PERSSON, Henry Edvard Petter, Målare.
Stånga skyttegille.
Herrvide, Stånga. Född den 19 juli 1904 i Hablingbo. Föräldrar: John Persson o. h. h. Maria f. Snöbohm. Medlem i gillet sedan 1930, varit styrelseledamot, tidigare medlem i Hablingbo skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

PERSSON, Henry Edvard, Målare.
Stånga skyttegille.
Botvide, Burgsvik. Född den 19 juli 1904 i Hablingbo församling. Föräldrar: John Persson o. h. h. Maria f. Snöbohm. Medlem i gillet sedan 1937, tidigare medlem i Hablingbo skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Ft br.

PETTERSSON, Lars Erik Alvar, Maskinist.
Stånga skyttegille.
Annexen, Stänga. Född den 8 september 1911 i Stånga församling. Föräldrar: Rudolf Pettersson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 1930 med Ines Hellström. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

Pettersson, Lars Fredrik Gustav, Lantbrukare.

Stånga skyttegille.

Herrvide, Stånga. Född den 31 januari 1911 i Stånga. Föräldrar: Viktor Pettersson o. h. h. Emma f. Johansson. Gift 1935 med Gertrud Melin. Medlem i gillet sedan 1924, kassör sedan 1936. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem ksp br, Ft br, Skidskyttem s.

RUNANDER, Karl Gustav Ernst, Smidesarbetare.
Stånga skyttegille.
Malmen, Stånga. Född den 24 februari 1922 i Linde församling. Föräldrar: Ernst
Runander o. h. h. Anna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttero stål.

SVENSSON, Gunnar Valfrid Rudolf, Cement-varuarbetare.
Stånga skyttegille.
Gumbalde, Stånga. Född den 29 oktober 1878 i Burs. Gift 1901 med Linda Edman. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, SkolskytteM br.

SVENSSON, Lars Rudolf Birger, Cementvaruarbetare.

Stånga skyttegille.

Gumbalde, Stånga. Född den 28 juni 1906 i Stånga. Föräldrar: Gunnar Svensson o. h. h. Linda f. Edman. Gift 1930 med Emmy Hallgren. Medlem i gillet sedan 1920. Tillhör skjutklass 2. Innehar : Skyttem br, Musketörm.

SVENSSON-RYLANDER, Hilding Gustav Ernst, Reparatör.

Stånga skyttegille.

Gumbalde, Stkga. Född den 7 april 1912 i Stånga. Föräldrar: Gunnar Svensson o. h. h. Linda f. Edman. Gift 1936 med Gertrud Olofsson. Medlem i gillet sedan 1925, sekreterare sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttern g, SkolskytteM s, Ft br, Fältidrm g.

THOMASSON, Ivar Algot, Hemmansägare.

Stånga skyttegille.

Botvalda, Stånga. Född den 28 juli 1903 i Lojsta. Föräldrar: Johan Thomasson o. h. h. Matilda f. Pettersson. Gift 1936 med Edla Haglund. Medlem i gillet sedan 1927, varit styrelseledamot, tidigare medlem i Linde skytteförening och Fardhems skyttegille. Tillhör skjutklass 2.

WALLIN, Per Sixten, Hemmason.
Stånga skyttegille.
Liffride, Stånga. Född den 6 augusti 1923 i Stånga församling. Föräldrar: Egon Wallin o. h. h. Gerda f. Lindell. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

WASTESON, Olof Sture, Hemmason.
Stånga skyttegille.
Bosarve, Stånga. Född den 25 augusti 1924 i Stånga församling. Föräldrar: Axel Wasteson o. h. h. Edit f. Nordqvist. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem g.

WASTESON, Tore Gottfrid, Svetsare.

Stånga skyttegille.

Valersgatan 3, Visby. Född den 24 juli 1916 i Stånga. Föräldrar: Axel Wasteson o. h. h. Edit f. Nordqvist. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Arméns SkytteM s.

Extra information