Stor lösöreauktion.

På begäran af sysslomännen i handlanden J. T. Lundins konkursmassa kommer offentlig auktion att hållas i Lundinska huset vid Österport, lördagen den 13 Mars från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas konkursmassans i alla afseenden särdeles värderika lösörebo, bestående af något guld samt hvarjehanda silfver- och nysilfverarbeten, koppar-, malm-, jern- och blecksaker af alla slag, porslin och glas i sorterad mängd, åtskilliga ljuskronor och lampor, allehanda möbler, såsom chiffonier, byråer, soffor, sängar, kommoder, bord, stolar, skrifpulpet, hvarjehanda slags skåp, vägg- och toalettspeglar samt flere väggur, ett fortepiano, en guitarr, fönster- och rullgardiner, linne och duktyg och hvaribland tedukar, borddukar, servietter, handdukar samt lakan och örongottsvar, sängkläder och sängtäcken, filtar och tagelmadrasser, bättre och enklare golfmattor, goda tågmattor, hvarjehanda skafferi- och kökssaker, ett isskåp, en stormangel, en strykugn med 9 jern, ett badkar, bykbunnar och tinor, baljor, spann och andra träkärl, äfvensom en hop under rubrikon diverse antecknada persedlar och effekter, hvilkas uppräknande här onödigtvis skulle upptaga ett allt för stort utrymme. Det torde derför måhända vara tillräckligt sagdt, att boet är både välordnadt och välförsedt.
Åt köpare, som äro kände och kunna godkännas, lemnas betalningsanstånd i 2:ne månader; andra kunna icke påräkna att erhåll kredit.
Visby den 3 Mars 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 6 Mars 1886.
N:r 18. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.