Järnvägen och Stationshuset i Tingstäde

Järnvägen och Stationshuset i Tingstäde

Järnvägen och Stationshuset i Tingstäde

Linjen Västkinde - Tingstäde.
Några år senare sökte GJ koncession för den 13 kilometer långa linjen Västkinde - Tingstäde.
Kostnadsförslag och planritningar hade gjorts av ingenjören August Bååth. Kostnaden uppgick till 242 971 kronor.
Koncessionen beviljades 17 juni 1898 och banbyggnaden startade i GJ regi. 29 november 1899 öppnades bandelen för allmän trafik. Tekniska bestämmelserna var desamma som för bandelen Visby - Västkinde.

Linjen Tingstäde - Lärbro.
Efter några år sökte GJ åter koncession. Den här gången för en förlängning norrut från Tingstäde till Lärbro. Koncessionen beviljades 22 november 1912. På grund av bland annat första världskrigets utbrott och därmed följande ekonomiska stagnation kunde inte bygget av banan startas utan koncession förföll. Efter kriget söktes åter koncession för samma sträcka. Kostnadsförslag och planritningar var uppgjorda av majoren C J Insulander. Kostnaden beräknades till 684 000 kronor.
Ny koncession beviljades 16 januari 1920 och bygget av den 12 kilometer långa bandelen kunde börja. Terraseringsarbetet utfördes av ett som vi i dag skulle kalla för arbetmarknadsprojekt.
Det gjordes av arbetslösa under ledning av dåvarande Skogssällskapets statsarbeten.
I december 1921 var arbetet klart och den 17:de öppnades bandelen för allmän trafik.
De tekniska bestämmelserna var desamma som för bandelen Visby - Västkinde men med den skillnaden att rälsen var av stål och vägde 17,5 kilo per meter.
Gotlands Järnväg, GJ hade under åren 1878 till 1921 växt från 57 kilometer till 117 kilometer.
Den sammanlagda byfggnadskostnaden uppgick 1925 till cirka 2 775 000 kronor.