1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 2993
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 3229
19150102 - Begrafning 3169
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4519
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 3107
19150102 - Död. Båtel Larsson. 3112
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 3165
19150102 - Död. Ida Nathorst. 3068
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 3172
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 3093
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 5146
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4829
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 5376
19150102 - Folkskolinspektören 2883
19150102 - Förlofning 2826
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2962
19150102 - Från sjön. 4866
19150102 - Hemse. 3121
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2868
19150102 - I härvarande kronohäkte 2957
19150102 - Kriget. 3012
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4482
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 4222
19150102 - Riksbanksvinsten 2828
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2949
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3773
19150102 - Till häradsdomare 2706
19150102 - Till underlöjtnanter 2633
19150102 - Tulluppbörden 2679
19150102 - Visby. Det nya året 3871
19150104 - A. S. Frykman. 3787
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3736
19150104 - Ändtligen kyla. 3606
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2835
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2655
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2683
19150104 - Borgenärerna 2675
19150104 - Britternas klockboj 3959
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2554
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2713
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2620
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2463
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2382
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2351
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2436
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2412
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3616
19150104 - Ett minornas offer ? 3367
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2383
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2347
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3566
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3348
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3386
19150104 - Från sjön. 3076
19150104 - Hafvet ger åter. 3338
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 3079
19150104 - Kriget. 2229
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 3114
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2997
19150104 - Passagerarelista. 3103
19150104 - Rådstupredikan 5073
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2789
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 5114
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2721
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2691
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2665
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2762
19150104 - Till statsgeologer 2670
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2734
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2707
19150104 - Visby Biografteater. 2259
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1904
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1931
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1961
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1908
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1979
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2642
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2609
19150105 - Fältkrigsrätt 2665
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2655
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3229
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 2058
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 2083
19150105 - Från landsbygden. Hall. 2065
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1963
19150105 - Lysning 2080
19150105 - Nya släktnamn. 2921
19150105 - Prosit Neujahr! 2200
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2221
19150105 - Sextiett år 2928
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2882
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2987
19150105 - Sliteångaren Othem, 3135
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3242
19150105 - Tack för godt arbete. 3541
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 5159
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13666
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6949
19150107 - A. A. Leatz död. 4828
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3908
19150107 - Båtarna. 16499
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3956
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2774
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2733
19150107 - Entreprenadauktion 3632
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 15113
19150107 - Förlofningar. 5983
19150107 - Från hamnen. 3707
19150107 - G. Wahlberg död. 3671
19150107 - I Konkurs 5337
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 15145
19150107 - Kriget. 4183
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4964
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 11054
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4664
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3530
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4512
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2263
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2943
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2324
19150107 - Sirius Biografteater. 2487
19150107 - Sjuttio år 2841
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3636
19150107 - Som andre lärare 3658
19150107 - Söndagsskolfest 3001
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 5516
19150107 - Student- och realskolexamina. 3002
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 3110
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 5023
19150107 - Tillkännagifvande. 4124
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12847
19150107 - Vid inställelse 4644
19150107 - Vintern har kommit. 3317
19150107 - Visby Biografteater. 2715
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3278
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2403
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2262
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 2193
19150108 - Borgenärerna 2087
19150108 - Bröllop 2128
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 2177
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1965
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1988
19150108 - E. Maddison 1895
19150108 - Exekutiv auktion. 2009
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1934
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1985
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 2052
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1825
19150108 - Födde och döde i Visby. 1907
19150108 - Förbud. 1960
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3344
19150108 - Från sjön. 2630
19150108 - Genom exekutiv auktion, 2067
19150108 - Hamnarna. 1968
19150108 - Hedersgåfva. 2042
19150108 - Kriget. 1953
19150108 - Mazettis 1857
19150108 - Passagerarelista. 2796
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2592
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 2130
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2625
19150108 - Vinterväder. 2067
19150108 - Visby torgpris. 1900
19150109 - Allmänna läroverken. 3013
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2550
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2556
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1868
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2140
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2114
19150109 - Drätselkammaren 2476
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2604
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 2056
19150109 - Från sjön. 2650
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1964
19150109 - Kriget. 2132
19150109 - Med Ansökan 2606
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2839
19150109 - Mönstring förrättas 1905
19150109 - På sin 70-årsdag 2598
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2633
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2556
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2582
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2644
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 2074
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2657
19150109 - Smörmarknaden. 2598
19150109 - Stadsfullmätige 1888
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2567
19150109 - Tyska trupper 2094
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2637
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2575
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2525
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2573
19150109 - Vintervädret fortfar 2518
19150111 - Årsdagar. 2784
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 2033
19150111 - En anslående julfest 2533
19150111 - Fastlandsbeväringen 2567
19150111 - Från hamnen. 2542
19150111 - Från sjön. 2642
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2693
19150111 - Hastigt dödsfall. 2514
19150111 - Jordfästning 2537
19150111 - Kriget. 2012
19150111 - Länsstyrelsen. 2538
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2663
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2526
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2531
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2435
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2516
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2537
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2446
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1996
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2719
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2429
19150111 - Slädparti 2558
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2439
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2525
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2440
19150111 - Till grafvens frid 2557
19150111 - Till landtmannaskolan 2872
19150111 - Töväder med regn och slask 2696
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1997
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2615
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1937
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1886
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1943
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1801
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1889
19150112 - Entrepremadauktion 2033
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2570
19150112 - Från sjön. 2553
19150112 - Kaffebjudning 2546
19150112 - Kälkbacksåkningen 2671
19150112 - Kriget. 2044
19150112 - Major Leatz griftefärd 2698
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2701
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2945
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2352
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 2044
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2669
19150112 - Slädföret 2488
19150112 - Tingspredikan 2616
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2544
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1980
19150113 - Afliden åldring. 2808
19150113 - Allm. läroverken. 2492
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2799
19150113 - Arfsynd, 2843
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2554
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2563
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2512
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1999
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1956
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1876
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1968
19150113 - Domkapitlet 2512
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2520
19150113 - Falskt alarm 2454
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2428
19150113 - Från hamnen. 2678
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2552
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2462
19150113 - I sitt 60:de år 2483
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2358
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2438
19150113 - Interpellation. 2481
19150113 - Kriget 1901
19150113 - Landtmannavecka 2467
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2457
19150113 - Minfaran. 2476
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2401
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2546
19150113 - Passagerarelista. 2463
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1935
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2464
19150113 - Som instruktör 2473
19150113 - Stadsfullmäktige 2449
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2471
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1839
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2496
19150113 - Temperatur och lufttryck 1780
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2382
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2391
19150113 - Till vice ordförande 2384
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2463
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1814
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1838
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1886
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1840
19150114 - Ett godt slädfölje 2454
19150114 - Från sjön. 2486
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2706
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2121
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2470
19150114 - Kriget. 1888
19150114 - Lagfart 2437
19150114 - Landstormskurserna. 2426
19150114 - Neutralitetsvakten. 2562
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2424
19150114 - Passagerarelista. 2467
19150114 - Rapphönsen 2441
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1845
19150114 - Sirius Biografteater. 2438
19150114 - Sirius Biografteater. 2104
19150114 - Temperatur och lufttryck 2720
19150114 - Till riksdagen 2694
19150114 - Tjänstledighet 2527
19150114 - Vedboden 2455
19150114 - Vintersporten i Visby 2434
19150114 - Visby Biografteater. 2426
19150114 - Visby Biografteater. 2100
19150114 - Visby friförsamling 2500
19150116 - Ångf. Klintehamn 2397
19150116 - Ett biografdrama, 2606
19150116 - Hamndirektionen 2410
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2398
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1782
19150116 - Kriget. 1962
19150116 - Mellan lif och död 2459
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 18797
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2738
19150116 - Red. af G. A 2427
19150116 - Sårade belgiska soldater 1854
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1877
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2401
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1687
19150116 - Temperatur och lufttryck 2387
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2364
19150116 - Venia 2387
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2394
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2389
19150118 - 85 år. 2457
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2383
19150118 - Åter natturer? 2372
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2278
19150118 - Död i främmande land. 2505
19150118 - En ansökan om anslag 2420
19150118 - Ett svagt tecken 2366
19150118 - Femtio år 2418
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2326
19150118 - Från landsbygden. 2411
19150118 - Från Stenkyrka 2411
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2332
19150118 - I första förslagsrummet 2455
19150118 - Konkursernas antal 2375
19150118 - Neutralitetsvakten. 2388
19150118 - Ny skolkökskurs 2434
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2400
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2385
19150118 - Pensionsmöte 2360
19150118 - Prästerligt förordnande. 2310
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2248
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2324
19150118 - Som inspektör 2409
19150118 - Till ordförande 2366
19150118 - Till sjukbesökare 2336
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2328
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1900
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2343
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1759
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1770
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1771
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1721
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1676
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1742
19150119 - Död. Olof Larsson. 1809
19150119 - E. o. kommunalstämma 2370
19150119 - En nioårig gosse, 2280
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2316
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1739
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2302
19150119 - Kriget. 1735
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2342
19150119 - Munhygienens betydelse 2308
19150119 - Neutralitetsvakten. 2281
19150119 - Olycksfall i halkan. 2301
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2345
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2664
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1791
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2325
19150119 - Stipendium. 2402
19150119 - Temperatur och lufttryck 2295
19150119 - Till ordförande 2500
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2404
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2554
19150119 - Venia 2500
19150119 - Vikarie 1768
19150120 - Apoteken. 2409
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1788
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1665
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1726
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1718
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1824
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1620
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2292
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2377
19150120 - Femtio år 2340
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2370
19150120 - Förlofning 2247
19150120 - Från landsbygden. 2499
19150120 - Från sjön. 2413
19150120 - Genom offentlig auktion 1940
19150120 - I aktiebolagsregistret 2523
19150120 - Kriget. 1818
19150120 - Lysning till äktenskap 2300
19150120 - Mossodlare på Gotland 2295
19150120 - Offentlig auktion. 1808
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2253
19150120 - Omslag i vädret 2300
19150120 - Postverket. 2693
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 3095
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1870
19150120 - Sjuttiotre år 2372
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2286
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2307
19150120 - Stor Auktion 1716
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1858
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2549
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2281
19150121 - Apoteket i Hemse 2444
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2401
19150121 - Audiens hos konungen 2329
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1698
19150121 - En högtidlig begrafning 2348
19150121 - Fältkrigsrätt 2342
19150121 - Folkskoleväsendet. 2275
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2333
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2239
19150121 - Från domkapitlet. 2328
19150121 - Från hamnen. 2303
19150121 - Från Sjön. 2275
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2389
19150121 - Halkan 2357
19150121 - Hundskatt 1663
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2276
19150121 - Jordfästningen 2345
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2413
19150121 - Kriget. 1827
19150121 - Passagerarelista. 2254
19150121 - Rikstelefonen 2300
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1758
19150121 - Silferbröllop 2369
19150121 - Sirius Biografteater. 1943
19150121 - Skolrådet 2265
19150121 - Slite. 2375
19150121 - Sliteångaren Othem, 2287
19150121 - Som extra polisman 2380
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1672
19150121 - Tjänstledighet 2440
19150121 - Venia 2395
19150121 - Vinterpostföringen. 2244
19150121 - Visby Biografteater. 1957
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1696
19150122 - Auktion 1739
19150122 - Auktion å virke och ved. 1695
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1717
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1821
19150122 - Bonniers månadshäften 2265
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1613
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1704
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1627
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1655
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1696
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2491
19150122 - Extra skolmöte 1656
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1659
19150122 - Från hamnen. 2282
19150122 - Genom auktion, 1686
19150122 - Genom offentlig auktion, 1826
19150122 - Hamnuppbörden 2243
19150122 - I här förda föreningsregister 1705
19150122 - Knut Arnelius 2285
19150122 - Kriget. 1788
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2302
19150122 - Militärbefälhafvaren 2198
19150122 - På Visbybiografen 2451
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1779
19150122 - Skogsauktion. 1731
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2246
19150122 - Temperatur och lufttryck 2192
19150122 - Till sekreterare 2279
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2251
19150122 - Ur dagens post. 1796
19150122 - Venia 2412
19150123 - Arbetareföreningens 2301
19150123 - Auktion i Buttle. 1730
19150123 - Auktion. 1883
19150123 - Dagens postbåt 2330
19150123 - Domkapitlets yttrande 2268
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2227
19150123 - Fårösunds framtid. 2365
19150123 - Femtio år 2253
19150123 - För utevaro 2352
19150123 - Gotlands missionsförening 2239
19150123 - Kriget. 1702
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2312
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2312
19150123 - Passagerarelista. 2247
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2221
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1691
19150123 - Temperatur och lufttryck 2269
19150123 - Tyska härförare. 1694
19150123 - Ur dagens post. 1704
19150123 - Vinterpostfarten. 2180
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2246
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2361
19150125 - Borgenärerna 1764
19150125 - Bröderna Gullbergs 2310
19150125 - Deltagande. Helge. 1593
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1585
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1612
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1456
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1625
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1652
19150125 - Dödsfall. 2539
19150125 - För lösdrifveri 2292
19150125 - Från hamnen. 2460
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2324
19150125 - Genom auktion 1682
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2182
19150125 - Konkursärende. 2380
19150125 - Kriget. 1617
19150125 - Legala notiser. 1700
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2256
19150125 - På 50-årsdagen 2196
19150125 - Sällskapet G. G. 2249
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1643
19150125 - Skogsauktion. 1670
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2211
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2454
19150125 - Slädföret 2232
19150125 - Som adjungerad ledamot 2470
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2195
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2378
19150125 - T. f. växelprotestant. 2364
19150125 - Temperatur och lufttryck 2294
19150125 - Visby skyttegille 2287
19150125 - Visby teater 2224
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 2119
19150126 - Årsfest 2400
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1687
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1604
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2349
19150126 - Från Sjön. 2266
19150126 - Halare än någonsin 2326
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2312
19150126 - Kriget. 1650
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2318
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2298
19150126 - På villande haf. 2450
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1597
19150126 - Temperatur och lufttryck 2130
19150126 - Ur dagens post. 1586
19150126 - Visbybion 2206
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2329
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2397
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2334
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2206
19150127 - Död. Carl Procopée. 1592
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1762
19150127 - Död. Helena Johansson. 1584
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1512
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1578
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1518
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2338
19150127 - En häst stupade 2225
19150127 - Ett rikligt snöfall 2185
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2358
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2309
19150127 - Femtio år 2375
19150127 - Förre telegrafdirektören 2614
19150127 - Från hamnen. 2530
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2589
19150127 - Genom offentlig auktion 1944
19150127 - Halkan i våra gator 2216
19150127 - Hälsovårdsnämden 2443
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2238
19150127 - Kejsar Wilhelm 1779
19150127 - Kriget. 1695
19150127 - Offentlig auktion. 1917
19150127 - Passagerarelista. 2432
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2261
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2178
19150127 - Postverket. 2455
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1539
19150127 - Som chefläkare 2412
19150127 - Svea hofrätt 2600
19150127 - Temperatur och lufttryck 2348
19150127 - Ur dagens post. 1761
19150127 - Vedauktion. 1788
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2388
19150128 - Auktion å virke och ved 1647
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1452
19150128 - Död. August Olofsson. 1692
19150128 - Död. Carl Procopée. 1678
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2290
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1647
19150128 - Femtio år 2428
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2527
19150128 - I här förda handelsregister 1728
19150128 - I och omkring kriget. 1513
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2292
19150128 - Kriget. 1750
19150128 - Passagerarelista. 2376
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2289
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1505
19150128 - Sjökaptenssociteten 2211
19150128 - Temperatur och lufttryck 2156
19150128 - Till hospitalsläkare 2230
19150128 - Till kronoarrendator 2397
19150128 - Tjänstledighet 2341
19150128 - Vid inställelse 2324
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2214
19150129 - Auktion. 1741
19150129 - Borgenärerna 1744
19150129 - Dagsbåten, 1495
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1497
19150129 - Död. Maria. 1665
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1674
19150129 - Efterlysta 2424
19150129 - Fältkrigsrätt, 1600
19150129 - Fastighetsauktion. 1474
19150129 - Femtio år 2283
19150129 - Femtio år fylde 1542
19150129 - Femtiofem år 1326
19150129 - Födde och döde i Visby. 1435
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2382
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2325
19150129 - Genom auktion 1446
19150129 - Genom offentlig auktion. 1414
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1527
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1512
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1728
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 2056
19150129 - Kriget. 1627
19150129 - Landshöfding Roos 1551
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2164
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1413
19150129 - Sjökaptenssociteten 2291
19150129 - Stor Auktion 1685
19150129 - Temperatur och lufttryck 2000
19150129 - Till hospitalsläkare 2003
19150129 - Till kronoarrendator 2256
19150129 - Tjänstledighet 2216
19150129 - Ur dagens post. 1587
19150129 - Vedauktion. 1623
19150129 - Vid inställelse 2195
19150129 - Vigsel 1592
19150130 - Aflagd examen. 2239
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2388
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1725
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1517
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 2017
19150130 - Fångtransport 2187
19150130 - Från ordensvärlden. 2038
19150130 - Kriget. 1530
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1520
19150130 - Passagerarelista. 2178
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1972
19150130 - Pensionskonferens 2239
19150130 - Räfskinnen 2214
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1327
19150130 - Temperatur och lufttryck 1976
19150130 - Till kapten 2183
19150130 - Till två månaders fängelse 2079
19150130 - Ur dagens post. 1473
19150130 - Val af tillfälliga utskott 2137
19150130 - Vinterpostfarten. 2234
19150130 - Visby Biografteater. 1372
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 2035
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1410
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1334
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1135
19150201 - Auktion. 1418
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1333
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1408
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1264
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1296
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1211
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1334
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1237
19150201 - Fältskjutning. 1057
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1202
19150201 - För i värnpliktslagen 1101
19150201 - Från hamnen. 1191
19150201 - Gotlands militärförening 1184
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1156
19150201 - I härvarande kronohäkte 1200
19150201 - I sitt 70:de år 1164
19150201 - Kriget. 1251
19150201 - Legala notiser. 1145
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1215
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 996
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1207
19150201 - Passagerarelista. 1184
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 1065
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 1076
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1110
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1176
19150201 - Skogsauktion. 1215
19150201 - Temperatur och lufttryck 1055
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1162
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1095
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1191
19150201 - Visby Biografteater. 1199
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1164
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1253
19150202 - Dödsfall. 1153
19150202 - En trefligt slädparti 1352
19150202 - Femtio år 1391
19150202 - Förestående chefskifte 1188
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1369
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1200
19150202 - Kriget. 1410
19150202 - Passagerarelista. 2042
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1327
19150202 - Sliteångaren Othem 1424
19150202 - Stor Auktion 1378
19150202 - Temperatur och lufttryck 1159
19150202 - Till folkekollärare 1184
19150202 - Till löjtnant 1079
19150202 - Ur dagens post. 1281
19150202 - Väghinder. 1408
19150202 - Våra biografer 1368
19150202 - Vinterpostfarten. 1166
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 1053
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1117
19150203 - Auktion. 1248
19150203 - Dagens postbåt, 1141
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 1065
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1116
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1198
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1131
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1172
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1183
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1184
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1302
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1253
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1140
19150203 - K. m:t har bifallit 1399
19150203 - Kriget. 1417
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 2025
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1597
19150203 - Passagerarelista. 1274
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1225
19150203 - Sjuttio år 1183
19150203 - Som adjungerad ledamot 1391
19150203 - Temperatur och lufttryck 1107
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1184
19150203 - Tulluppbörden 1164
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 1098
19150203 - Ur dagens post. 1201
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1279
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1132
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 1102
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 1071
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 1090
19150204 - Borgenärerna 1185
19150204 - Ded skadade återstäld. 1209
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1292
19150204 - För första gången i elden. 2003
19150204 - Från hamnen. 1304
19150204 - Från sjön. 1199
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 1099
19150204 - Kriget. 1155
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 1065
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 1071
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1129
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 1028
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1139
19150204 - Sjuttiofem år 1003
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 1098
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 1077
19150204 - Temperatur och lufttryck 1039
19150204 - Till sysslomän 1008
19150204 - Vinterpostfarten. 1009
19150205 - Ång. Åhus dödslista 1033
19150205 - Auktion å skog. 1235
19150205 - Auktion. 1152
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 1004
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1129
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1153
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1382
19150205 - En läkare med generals rang. 1071
19150205 - En soldat med 97 sår. 1091
19150205 - Fältkrigsrätt, 993
19150205 - Fältskjutning 1119
19150205 - Femtio år 1054
19150205 - Födde och döde i Visby. 1080
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 1005
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 1073
19150205 - Fornfynd. 1228
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1329
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1212
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1227
19150205 - Genom auktion, 1153
19150205 - Kriget. 1180
19150205 - Läkarekåren. 1229
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1276
19150205 - Lösöreauktionen. 1273
19150205 - Lotsångaren Vega, 1269
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1196
19150205 - Offentlig auktion. 1420
19150205 - Passagerarelista. 1987
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1368
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1184
19150205 - Temperatur och lufttryck 1141
19150205 - Till grafvens frid 1175
19150205 - Tysk härförare. 1199
19150205 - Ur dagens post. 1168
19150205 - Utnänningsrykte. 1133
19150205 - Våra biografer 1171
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1166
19150205 - Vinterpostfarten. 1188
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1261
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1968
19150206 - Ång. Hansa, 1274
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 2072
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1425
19150206 - Död. Olof Godman. 1359
19150206 - En festdag 1218
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1193
19150206 - Ett understöd 1264
19150206 - Fälttjänstöfningar 1147
19150206 - Förlofning 1093
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1229
19150206 - Från sjön. 1049
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 1077
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1234
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1140
19150206 - I Sitt 65:te år 1202
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1371
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1131
19150206 - Kriget. 1234
19150206 - Passagerarelista. 1972
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1269
19150206 - Skogsauktion. 1193
19150206 - Stor Auktion 1157
19150206 - Temperatur och lufttryck 1082
19150206 - Till organist och folkskollärare 1155
19150206 - Ur dagens post. 1149
19150206 - Venia 1074
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1151
19150208 - Antalet emigranter 1011
19150208 - Auktion. 1211
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1188
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1206
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 1098
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 1071
19150208 - Fältskjutning. 1088
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1227
19150208 - Från landsbygden. Österby. 1085
19150208 - Från sjön. 1145
19150208 - Genom auktion 1216
19150208 - Genom offentlig auktion 1116
19150208 - I första förstagsrummet 1058
19150208 - I konkurs 1120
19150208 - Kriget. 1201
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1190
19150208 - Passagerarelista. 2005
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1234
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1927
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1305
19150208 - Små sår... 1342
19150208 - Snöplogen måste fram. 1159
19150208 - Temperatur och lufttryck 1081
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 1076
19150208 - Vakansförordnande 1121
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 1036
19150208 - Visby kyrkotidning. 1110
19150208 - Visby stadsmission 1061
19150209 - Borgenärerna 1315
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 1096
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1257
19150209 - En nöjenas renässans synes 1149
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 1094
19150209 - Från sjön. 1012
19150209 - Kriget. 1169
19150209 - Krigsbilder. 1231
19150209 - Långvarig hvilotid. 1140
19150209 - Många processer. 1110
19150209 - På grund af snötjocka 1176
19150209 - Postverket. 1302
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2404
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1264
19150209 - Temperatur och lufttryck 1162
19150209 - Vid inställelsen 1283
19150210 - Ansvarsfrihet 1184
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1140
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1120
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 1015
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 1105
19150210 - Dagens postbåt, 1011
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1191
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 1086
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 965
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 1048
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1176
19150210 - E. MADDISON 1028
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1107
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 1065
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1276
19150210 - Från sjön. 1097
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1397
19150210 - Hemse. 1154
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1205
19150210 - I aktiebolagsregistret 1063
19150210 - I sitt sjuttionde år 1129
19150210 - Infäste 1013
19150210 - Kriget. 1028
19150210 - Kulspruteförsöken. 1035
19150210 - Läkarekåren. 994
19150210 - Offentlig auktion 1142
19150210 - Pilodling för korgflätning. 968
19150210 - Rektorsförordnande 1011
19150210 - Skogsauktion. 1051
19150210 - Stadsfullmäktige 997
19150210 - Temperatur och lufttryck 1066
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1146
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1125
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 971
19150211 - Från sjön. 957
19150211 - Fransk härförare. 992
19150211 - Hemse. 1046
19150211 - Kriget. 1015
19150211 - Krigsbilder. 1029
19150211 - Kustartilleriets indelning. 1073
19150211 - Lagfart 1066
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 1067
19150211 - Som lagfaren ledamot 1019
19150211 - Som tillfälligt biträde 1015
19150211 - Temperatur och lufttryck 986
19150211 - Till suppleant för ordföranden 1093
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 1080
19150212 - Auktion å skog. 1144
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1113
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1132
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 1105
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 1024
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1064
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1109
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1164
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1158
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 1083
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1230
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 1090
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1238
19150212 - Fältskjutning 1093
19150212 - Födde och Döde i Visby. 1016
19150212 - Föreningen för understöd 1064
19150212 - Från landsbygden. När. 1316
19150212 - Kriget. 1145
19150212 - Lärbro Skyttegille 1182
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1220
19150212 - Lösöreauktion. 1188
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1310
19150212 - Offentlig auktion. 1242
19150212 - Passagerarelista. 2019
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1375
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1875
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1144
19150212 - Sjuttiotre år 1275
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1083
19150212 - Temperatur och lufttryck 1131
19150212 - Till befälharvare 1169
19150212 - Två nya arbeten 1042
19150212 - Uppbördsstämmor 1116
19150212 - Ur dagens post. 1183
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1267
19150212 - Vinterpostfarten. 1080
19150212 - Vinterturer. 1108
19150212 - Visby biografens 1517
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1335
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1989
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2752
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 2025
19150213 - Dagens postbåt, 1950
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2564
19150213 - En allvarsam olycka, 2121
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2533
19150213 - Fartygsauktion. 2114
19150213 - Fodret får bortföras. 2708
19150213 - Från de östra slagfälten. 2226
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2298
19150213 - Från sjön. 2046
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2774
19150213 - Hjältegrafvar 2039
19150213 - I styrelsen 1953
19150213 - Karl Liljeborg, 2038
19150213 - Kriget. 2336
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2389
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 2003
19150213 - Postkontoret i Visby 1985
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 2054
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2170
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 2055
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2355
19150213 - Student- och realskoleexamina. 2103
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2147
19150213 - Temperatur och lufttryck 2085
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2779
19150213 - Till ordförande 2063
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2507
19150213 - Upprop. 2184
19150213 - Visby-Bios 2134
19150215 - Afsked 2073
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2470
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 2137
19150215 - Böndagar 1916. 2448
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2153
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1959
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2265
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2534
19150215 - Från odlingslånefonden 2217
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2312
19150215 - Historien om de förtennade 2017
19150215 - Högre allmänna läroverket. 2049
19150215 - Hospitalen. 2099
19150215 - Hvems är kofferten? 2086
19150215 - I krigsskolans officerskurs 2050
19150215 - I urarfva konkurs 2104
19150215 - Inställelse 2239
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2203
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2210
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2686
19150215 - Passagerarelista. 2152
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2361
19150215 - Rektorsförordnande 2005
19150215 - Sökande till en notarietjänst 2034
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 2048
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2532
19150215 - Till folkskollärare 2156
19150215 - Till kommendörkapten 2071
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2200
19150215 - Vid första förhöret 2085
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 2013
19150215 - Vid skolköket i Visby 2008
19150215 - Vinterbåtarna. 2044
19150215 - Visby Varpklubb 2078
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1880
19150216 - Dagens postbåt 2029
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1939
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2623
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1922
19150216 - EKE, 15 februari. 2148
19150216 - Fridlysningstid 2079
19150216 - Kollekt 2116
19150216 - Passagerarelista. 2067
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 2011
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 2023
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 2022
19150216 - Temperatur och lufttryck 1997
19150216 - Till revisor 2017
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 2017
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 2138
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 2032
19150217 - Det var ingen mina. 2237
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 2073
19150217 - Förlofning 2047
19150217 - Från hamnen. 2009
19150217 - Från sjön. 2038
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1972
19150217 - Gotlands nation 2260
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1993
19150217 - I aktiebolagsregistret 2273
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 2037
19150217 - Passagerarelista. 2010
19150217 - Postångaren Polhem 1888
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 2117
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1916
19150217 - Stadens markprocesser. 1972
19150217 - Till sin hedersledamot 2135
19150217 - Värdefull auktion. 2154
19150217 - Venia 2122
19150217 - Visby teater. 2268
19150218 - De svenska badorterna 1232
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1186
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1284
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1139
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1247
19150218 - Enskild fältskjutning 1177
19150218 - Fältkrigsrätt 1109
19150218 - Femtio år 1065
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1281
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1156
19150218 - Från sjön. 1034
19150218 - Härmed infordras 1123
19150218 - Kriget. 1149
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 1046
19150218 - Minnesgåfva. 1026
19150218 - Pengar i gömmorna. 1024
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1133
19150218 - Statsbidraget 1110
19150218 - Temperatur och lufttryck 1113
19150218 - Till adjungerad ledamot 1244
19150218 - Till öfverstelötnant 1007
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1414
19150218 - Venia 1150
19150219 - Ång. Klintehammn 1160
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1170
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1144
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1130
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1212
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1165
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1157
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1289
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1172
19150219 - Borgerligt äktenskap 1211
19150219 - Dagens postbåt, 1065
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1244
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1159
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1399
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1364
19150219 - Enskild fältskjutning 1173
19150219 - Fältkrigsrätt, 1087
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1262
19150219 - Förlofning 1039
19150219 - Från domkapitlet. 1362
19150219 - Från sjön. 1375
19150219 - Genom offentlig auktion, 1297
19150219 - Gotlands fiskare. 1895
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 1016
19150219 - Kriget. 1319
19150219 - Lastångaren Othem, 1354
19150219 - Lösöreauktion. 1250
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1371
19150219 - Neutralitetsmärket. 1972
19150219 - Passagerarelista. 1243
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1341
19150219 - Ronehamn. 1441
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1315
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1474
19150219 - Smittfritt. 1247
19150219 - Temperatur och lufttryck 1388
19150219 - Trafikinkomsterna 1238
19150219 - Ur dagens post. 1322
19150219 - Värdefull auktion. 1222
19150219 - Visby Bio 1651
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1593
19150220 - Årsdagar. 1393
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1351
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1540
19150220 - Den sista färden. 1382
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1472
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1425
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1362
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1371
19150220 - En intensiv tjocka 1333
19150220 - Fartygsauktion. 1398
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1389
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1521
19150220 - Från sjön. 1321
19150220 - I här förda föreningsregister 1219
19150220 - Kriget. 1325
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1365
19150220 - Major Ernst Hellgren 1269
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1464
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1494
19150220 - Temperatur och lufttryck 1466
19150220 - Till poststationsföreståndare 1466
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1634
19150222 - Afsked 1191
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1616
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1595
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1448
19150222 - Död. ANNA. 1581
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1409
19150222 - Egendomsaffär. 1448
19150222 - En obemannad fiskebåt 1474
19150222 - En pensionsfråga. 1371
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1674
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1741
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1695
19150222 - Från hamnen. 1776
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1799
19150222 - Från sjön. 1745
19150222 - Kriget. 1800
19150222 - Landshöfding Roos 1591
19150222 - Legala notiser. 1691
19150222 - Ny skolkökskurs 1595
19150222 - Passagerarelista. 1706
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1845
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1740
19150222 - Tandläkareexamen 1617
19150222 - Telegrafverket. 1571
19150222 - Temperatur och lufttryck 1705
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1573
19150222 - Till underläkare 1602
19150222 - Tjockan och båtarna. 1395
19150222 - Värdefull auktion. 1469
19150222 - Vårtecken. 1402
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1350
19150222 - Visby Bio. 1710
19150222 - Visby skyttegille 1762
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1526
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1632
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1568
19150223 - Femtio år 1665
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1644
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1528
19150223 - Från sjön. 1522
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1554
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1528
19150223 - Kriget. 1616
19150223 - Krigsbilder. 1505
19150223 - Militärbegrafning 1431
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1536
19150223 - På epidemisjukhuset 1539
19150223 - Passagerarelista. 1396
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1375
19150223 - Temperatur och lufttryck 1457
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1474
19150223 - Tysk härförare. 1337
19150223 - Ur dagens post. 1589
19150223 - Vinterpostfarten. 1611
19150223 - Visby automataktiebolag 1518
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1367
19150224 - Auktion å ved och takspån 1443
19150224 - Bröllop 1331
19150224 - Dalhems landstormsförening 1692
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1558
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1485
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1446
19150224 - Fårösund. 1537
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1476
19150224 - Från hamnen. 1546
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1604
19150224 - Från sjön. 1457
19150224 - Genom auktion 1474
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1474
19150224 - Kriget. 1535
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1342
19150224 - Lösöreauktion. 1375
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1426
19150224 - Passagerarelista. 1286
19150224 - Ronehamn. 1590
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1607
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1442
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1537
19150224 - Temperatur och lufttryck 1526
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1513
19150224 - Till vik. folkskollärare 1606
19150224 - Ur dagens post. 1592
19150225 - Ång. Klintehamn, 1334
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1579
19150225 - Auktion å virke och ved 1479
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1363
19150225 - Borgenärerna 1380
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1343
19150225 - Domkapitlet 1234
19150225 - En lönefråga. 1125
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1337
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1502
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1334
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1490
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1480
19150225 - Från sjön. 1393
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1343
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1106
19150225 - Kriget. 1277
19150225 - Lysning 1156
19150225 - Ny tandläkare. 1341
19150225 - Påfven ber för freden. 1380
19150225 - Såsom rymmare 1297
19150225 - Sirius 1633
19150225 - Temperatur och lufttryck 1390
19150225 - Till telegrafkommissarie 1246
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1498
19150225 - Ur dagens post. 1474
19150225 - Visby Bio 1648
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1265
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1347
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1413
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1331
19150226 - Auktion i Helvi. 1299
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1177
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1343
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1356
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1231
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1246
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1247
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1345
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1224
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1226
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1223
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1254
19150226 - Dagens postbåt 1181
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1281
19150226 - En utställning 1264
19150226 - Fastlandspost 1216
19150226 - Födda. 1229
19150226 - Från artillerikåren. 1354
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1328
19150226 - I och om kriget. 1192
19150226 - Kriget. 1260
19150226 - Kungörelse. 1502
19150226 - Lösöreauktion. 1238
19150226 - Passagerarelista. 1198
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1244
19150226 - Tack. Jansson. 1243
19150226 - Temperatur och lufttryck 1390
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1385
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1364
19150226 - Ur dagens post. 1459
19150226 - Venia 1606
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1257
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1514
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1398
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1255
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1314
19150227 - En bräckt skena 1422
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1237
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1192
19150227 - Från domkapitlet. 1468
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1282
19150227 - Från sjön. 1221
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1260
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1603
19150227 - Kriget. 1297
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1334
19150227 - Naturskydd. 1413
19150227 - Passagerarelista. 1397
19150227 - Sjuttiosex år 1270
19150227 - Tack. LILY. 1301
19150227 - Temperatur och lufttryck 1478
19150227 - Tidigare post. 1270
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1371
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1447
19150227 - Ur dagens post. 1500
19150227 - Vinterpostfarten. 1042