Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1476
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1537
19150102 - Begrafning 1516
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 2875
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1512
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1497
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1508
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1473
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1496
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1496
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3607
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 3310
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3690
19150102 - Folkskolinspektören 1431
19150102 - Förlofning 1391
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1472
19150102 - Från sjön. 3313
19150102 - Hemse. 1595
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1398
19150102 - I härvarande kronohäkte 1455
19150102 - Kriget. 1450
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 2927
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2627
19150102 - Riksbanksvinsten 1417
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1463
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 2349
19150102 - Till häradsdomare 1356
19150102 - Till underlöjtnanter 1312
19150102 - Tulluppbörden 1326
19150102 - Visby. Det nya året 2477
19150104 - A. S. Frykman. 2344
19150104 - Ändring af Valars fyr. 2324
19150104 - Ändtligen kyla. 2255
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1438
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 1307
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1305
19150104 - Borgenärerna 1298
19150104 - Britternas klockboj 2583
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 1247
19150104 - Död. Ivar Klafver. 1347
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 1242
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 1181
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 1154
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1169
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 1161
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 1190
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 2277
19150104 - Ett minornas offer ? 2112
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1166
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1165
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2255
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2182
19150104 - Från landsbygden. Vall. 2147
19150104 - Från sjön. 2027
19150104 - Hafvet ger åter. 2139
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2009
19150104 - Kriget. 1143
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2046
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2022
19150104 - Passagerarelista. 2075
19150104 - Rådstupredikan 3698
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1850
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3647
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1843
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1834
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1744
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1865
19150104 - Till statsgeologer 1775
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1819
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1780
19150104 - Visby Biografteater. 1260
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1059
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1076
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1061
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1063
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1087
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1742
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1701
19150105 - Fältkrigsrätt 1737
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1756
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2106
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1099
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1141
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1104
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1059
19150105 - Lysning 1128
19150105 - Nya släktnamn. 1848
19150105 - Prosit Neujahr! 1128
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1130
19150105 - Sextiett år 1855
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1784
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1882
19150105 - Sliteångaren Othem, 1932
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2004
19150105 - Tack för godt arbete. 2168
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 3204
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 9024
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 4522
19150107 - A. A. Leatz död. 3300
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2071
19150107 - Båtarna. 11838
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 2077
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1389
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 1382
19150107 - Entreprenadauktion 1827
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 10232
19150107 - Förlofningar. 4038
19150107 - Från hamnen. 2318
19150107 - G. Wahlberg död. 2242
19150107 - I Konkurs 3347
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 9649
19150107 - Kriget. 2146
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 2902
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 6776
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 2726
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 2124
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 3016
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1148
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1779
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1159
19150107 - Sirius Biografteater. 1269
19150107 - Sjuttio år 1736
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 2331
19150107 - Som andre lärare 2262
19150107 - Söndagsskolfest 1797
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 3900
19150107 - Student- och realskolexamina. 1790
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1827
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 3320
19150107 - Tillkännagifvande. 2192
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 8201
19150107 - Vid inställelse 2777
19150107 - Vintern har kommit. 1984
19150107 - Visby Biografteater. 1321
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2033
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 1222
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1166
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1083
19150108 - Borgenärerna 1041
19150108 - Bröllop 1087
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1110
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1022
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1006
19150108 - E. Maddison 983
19150108 - Exekutiv auktion. 1016
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1023
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1034
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1169
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 993
19150108 - Födde och döde i Visby. 1047
19150108 - Förbud. 1078
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 2314
19150108 - Från sjön. 1749
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1192
19150108 - Hamnarna. 1073
19150108 - Hedersgåfva. 1149
19150108 - Kriget. 1050
19150108 - Mazettis 1022
19150108 - Passagerarelista. 1881
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1723
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1163
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1760
19150108 - Vinterväder. 1206
19150108 - Visby torgpris. 1069
19150109 - Allmänna läroverken. 2099
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1694
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1679
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1032
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1177
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1194
19150109 - Drätselkammaren 1652
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1733
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1108
19150109 - Från sjön. 1752
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1073
19150109 - Kriget. 1144
19150109 - Med Ansökan 1697
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 1902
19150109 - Mönstring förrättas 1028
19150109 - På sin 70-årsdag 1764
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1709
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1704
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1682
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1696
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1110
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1783
19150109 - Smörmarknaden. 1726
19150109 - Stadsfullmätige 1070
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1683
19150109 - Tyska trupper 1129
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1782
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1709
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1689
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1698
19150109 - Vintervädret fortfar 1655
19150111 - Årsdagar. 1816
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1103
19150111 - En anslående julfest 1653
19150111 - Fastlandsbeväringen 1677
19150111 - Från hamnen. 1665
19150111 - Från sjön. 1738
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1759
19150111 - Hastigt dödsfall. 1658
19150111 - Jordfästning 1681
19150111 - Kriget. 1074
19150111 - Länsstyrelsen. 1693
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1692
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1644
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1663
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1583
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1648
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1682
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1589
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1070
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1794
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1602
19150111 - Slädparti 1678
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1605
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1664
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1578
19150111 - Till grafvens frid 1687
19150111 - Till landtmannaskolan 2005
19150111 - Töväder med regn och slask 1838
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1096
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1742
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1080
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1036
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1056
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 995
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1045
19150112 - Entrepremadauktion 1105
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1704
19150112 - Från sjön. 1697
19150112 - Kaffebjudning 1691
19150112 - Kälkbacksåkningen 1801
19150112 - Kriget. 1094
19150112 - Major Leatz griftefärd 1834
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1795
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 1954
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 1258
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1097
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1795
19150112 - Slädföret 1615
19150112 - Tingspredikan 1703
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1691
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1115
19150113 - Afliden åldring. 1834
19150113 - Allm. läroverken. 1636
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1781
19150113 - Arfsynd, 1823
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1642
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1663
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1649
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1103
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1057
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1055
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1069
19150113 - Domkapitlet 1604
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1610
19150113 - Falskt alarm 1639
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1623
19150113 - Från hamnen. 1782
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1629
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1640
19150113 - I sitt 60:de år 1633
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1532
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1596
19150113 - Interpellation. 1621
19150113 - Kriget 1033
19150113 - Landtmannavecka 1630
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1638
19150113 - Minfaran. 1660
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1591
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1732
19150113 - Passagerarelista. 1604
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1036
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1640
19150113 - Som instruktör 1632
19150113 - Stadsfullmäktige 1616
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1635
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1016
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1633
19150113 - Temperatur och lufttryck 996
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1574
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1602
19150113 - Till vice ordförande 1579
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1677
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1007
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1017
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1026
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 999
19150114 - Ett godt slädfölje 1601
19150114 - Från sjön. 1654
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1881
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1136
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1670
19150114 - Kriget. 1013
19150114 - Lagfart 1638
19150114 - Landstormskurserna. 1602
19150114 - Neutralitetsvakten. 1715
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1609
19150114 - Passagerarelista. 1628
19150114 - Rapphönsen 1622
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 986
19150114 - Sirius Biografteater. 1616
19150114 - Sirius Biografteater. 1120
19150114 - Temperatur och lufttryck 1826
19150114 - Till riksdagen 1760
19150114 - Tjänstledighet 1682
19150114 - Vedboden 1644
19150114 - Vintersporten i Visby 1628
19150114 - Visby Biografteater. 1631
19150114 - Visby Biografteater. 1138
19150114 - Visby friförsamling 1649
19150116 - Ångf. Klintehamn 1607
19150116 - Ett biografdrama, 1681
19150116 - Hamndirektionen 1637
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1570
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 956
19150116 - Kriget. 1044
19150116 - Mellan lif och död 1653
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1621
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1751
19150116 - Red. af G. A 1601
19150116 - Sårade belgiska soldater 974
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 990
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1585
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 934
19150116 - Temperatur och lufttryck 1579
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1577
19150116 - Venia 1588
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1605
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1605
19150118 - 85 år. 1638
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1558
19150118 - Åter natturer? 1549
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1499
19150118 - Död i främmande land. 1670
19150118 - En ansökan om anslag 1597
19150118 - Ett svagt tecken 1547
19150118 - Femtio år 1636
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1539
19150118 - Från landsbygden. 1599
19150118 - Från Stenkyrka 1603
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1542
19150118 - I första förslagsrummet 1640
19150118 - Konkursernas antal 1578
19150118 - Neutralitetsvakten. 1593
19150118 - Ny skolkökskurs 1631
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1614
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1587
19150118 - Pensionsmöte 1530
19150118 - Prästerligt förordnande. 1518
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1481
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1536
19150118 - Som inspektör 1634
19150118 - Till ordförande 1560
19150118 - Till sjukbesökare 1563
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1547
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1084
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1530
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 965
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 942
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 984
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 903
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 907
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 957
19150119 - Död. Olof Larsson. 991
19150119 - E. o. kommunalstämma 1532
19150119 - En nioårig gosse, 1514
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1516
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 939
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1511
19150119 - Kriget. 932
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1536
19150119 - Munhygienens betydelse 1502
19150119 - Neutralitetsvakten. 1500
19150119 - Olycksfall i halkan. 1522
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1564
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1699
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 951
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1582
19150119 - Stipendium. 1571
19150119 - Temperatur och lufttryck 1507
19150119 - Till ordförande 1636
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1553
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1624
19150119 - Venia 1649
19150119 - Vikarie 969
19150120 - Apoteken. 1599
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 972
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 932
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 951
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 924
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 970
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 907
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1503
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1598
19150120 - Femtio år 1535
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1571
19150120 - Förlofning 1494
19150120 - Från landsbygden. 1556
19150120 - Från sjön. 1604
19150120 - Genom offentlig auktion 1077
19150120 - I aktiebolagsregistret 1765
19150120 - Kriget. 983
19150120 - Lysning till äktenskap 1525
19150120 - Mossodlare på Gotland 1490
19150120 - Offentlig auktion. 965
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1470
19150120 - Omslag i vädret 1516
19150120 - Postverket. 1791
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2005
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 981
19150120 - Sjuttiotre år 1579
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1477
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1504
19150120 - Stor Auktion 927
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1034
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1579
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1480
19150121 - Apoteket i Hemse 1586
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1531
19150121 - Audiens hos konungen 1522
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 923
19150121 - En högtidlig begrafning 1548
19150121 - Fältkrigsrätt 1552
19150121 - Folkskoleväsendet. 1484
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1506
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1482
19150121 - Från domkapitlet. 1526
19150121 - Från hamnen. 1525
19150121 - Från Sjön. 1480
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1597
19150121 - Halkan 1537
19150121 - Hundskatt 913
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1509
19150121 - Jordfästningen 1558
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1593
19150121 - Kriget. 953
19150121 - Passagerarelista. 1463
19150121 - Rikstelefonen 1509
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 936
19150121 - Silferbröllop 1592
19150121 - Sirius Biografteater. 1083
19150121 - Skolrådet 1489
19150121 - Slite. 1563
19150121 - Sliteångaren Othem, 1463
19150121 - Som extra polisman 1546
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 908
19150121 - Tjänstledighet 1572
19150121 - Venia 1557
19150121 - Vinterpostföringen. 1460
19150121 - Visby Biografteater. 1045
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 937
19150122 - Auktion 939
19150122 - Auktion å virke och ved. 916
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 951
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 961
19150122 - Bonniers månadshäften 1461
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 894
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 916
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 882
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 905
19150122 - Död. Olof Kurt August. 922
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1595
19150122 - Extra skolmöte 922
19150122 - Födde och Döde i Visby. 932
19150122 - Från hamnen. 1507
19150122 - Genom auktion, 939
19150122 - Genom offentlig auktion, 1046
19150122 - Hamnuppbörden 1497
19150122 - I här förda föreningsregister 952
19150122 - Knut Arnelius 1486
19150122 - Kriget. 952
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1502
19150122 - Militärbefälhafvaren 1430
19150122 - På Visbybiografen 1571
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 966
19150122 - Skogsauktion. 974
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1495
19150122 - Temperatur och lufttryck 1439
19150122 - Till sekreterare 1513
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1470
19150122 - Ur dagens post. 969
19150122 - Venia 1541
19150123 - Arbetareföreningens 1503
19150123 - Auktion i Buttle. 956
19150123 - Auktion. 992
19150123 - Dagens postbåt 1549
19150123 - Domkapitlets yttrande 1526
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1458
19150123 - Fårösunds framtid. 1551
19150123 - Femtio år 1502
19150123 - För utevaro 1549
19150123 - Gotlands missionsförening 1453
19150123 - Kriget. 929
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1530
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1484
19150123 - Passagerarelista. 1453
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1463
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 913
19150123 - Temperatur och lufttryck 1497
19150123 - Tyska härförare. 924
19150123 - Ur dagens post. 938
19150123 - Vinterpostfarten. 1408
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1501
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1550
19150125 - Borgenärerna 1026
19150125 - Bröderna Gullbergs 1553
19150125 - Deltagande. Helge. 888
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 870
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 864
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 826
19150125 - Död. Josefina Katarina. 897
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 915
19150125 - Dödsfall. 1693
19150125 - För lösdrifveri 1523
19150125 - Från hamnen. 1675
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1511
19150125 - Genom auktion 942
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1444
19150125 - Konkursärende. 1598
19150125 - Kriget. 894
19150125 - Legala notiser. 931
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1508
19150125 - På 50-årsdagen 1465
19150125 - Sällskapet G. G. 1485
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 916
19150125 - Skogsauktion. 926
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1488
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1649
19150125 - Slädföret 1487
19150125 - Som adjungerad ledamot 1656
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1486
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1550
19150125 - T. f. växelprotestant. 1587
19150125 - Temperatur och lufttryck 1572
19150125 - Visby skyttegille 1523
19150125 - Visby teater 1478
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1400
19150126 - Årsfest 1571
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 925
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 885
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1553
19150126 - Från Sjön. 1515
19150126 - Halare än någonsin 1557
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1533
19150126 - Kriget. 912
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1516
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1506
19150126 - På villande haf. 1521
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 901
19150126 - Temperatur och lufttryck 1405
19150126 - Ur dagens post. 898
19150126 - Visbybion 1464
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1524
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1609
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1599
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1462
19150127 - Död. Carl Procopée. 889
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 953
19150127 - Död. Helena Johansson. 905
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 827
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 857
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 867
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1498
19150127 - En häst stupade 1471
19150127 - Ett rikligt snöfall 1451
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1514
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1534
19150127 - Femtio år 1523
19150127 - Förre telegrafdirektören 1863
19150127 - Från hamnen. 1780
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1771
19150127 - Genom offentlig auktion 1191
19150127 - Halkan i våra gator 1487
19150127 - Hälsovårdsnämden 1684
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1528
19150127 - Kejsar Wilhelm 1053
19150127 - Kriget. 1016
19150127 - Offentlig auktion. 1105
19150127 - Passagerarelista. 1664
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1444
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1447
19150127 - Postverket. 1702
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 857
19150127 - Som chefläkare 1691
19150127 - Svea hofrätt 1827
19150127 - Temperatur och lufttryck 1585
19150127 - Ur dagens post. 1059
19150127 - Vedauktion. 1072
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1608
19150128 - Auktion å virke och ved 888
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 788
19150128 - Död. August Olofsson. 1023
19150128 - Död. Carl Procopée. 1016
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1462
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 931
19150128 - Femtio år 1676
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1706
19150128 - I här förda handelsregister 1032
19150128 - I och omkring kriget. 830
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1502
19150128 - Kriget. 1019
19150128 - Passagerarelista. 1627
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1451
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 796
19150128 - Sjökaptenssociteten 1464
19150128 - Temperatur och lufttryck 1413
19150128 - Till hospitalsläkare 1471
19150128 - Till kronoarrendator 1614
19150128 - Tjänstledighet 1603
19150128 - Vid inställelse 1630
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1445
19150129 - Auktion. 995
19150129 - Borgenärerna 1003
19150129 - Dagsbåten, 874
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 868
19150129 - Död. Maria. 988
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 949
19150129 - Efterlysta 1580
19150129 - Fältkrigsrätt, 938
19150129 - Fastighetsauktion. 770
19150129 - Femtio år 1549
19150129 - Femtio år fylde 906
19150129 - Femtiofem år 699
19150129 - Födde och döde i Visby. 747
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1599
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1573
19150129 - Genom auktion 743
19150129 - Genom offentlig auktion. 686
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 757
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 865
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 864
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1352
19150129 - Kriget. 895
19150129 - Landshöfding Roos 885
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1356
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 717
19150129 - Sjökaptenssociteten 1556
19150129 - Stor Auktion 956
19150129 - Temperatur och lufttryck 1273
19150129 - Till hospitalsläkare 1297
19150129 - Till kronoarrendator 1506
19150129 - Tjänstledighet 1513
19150129 - Ur dagens post. 911
19150129 - Vedauktion. 909
19150129 - Vid inställelse 1492
19150129 - Vigsel 888
19150130 - Aflagd examen. 1493
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1617
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 997
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 871
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1279
19150130 - Fångtransport 1456
19150130 - Från ordensvärlden. 1322
19150130 - Kriget. 846
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 855
19150130 - Passagerarelista. 1468
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1243
19150130 - Pensionskonferens 1501
19150130 - Räfskinnen 1500
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 682
19150130 - Temperatur och lufttryck 1274
19150130 - Till kapten 1479
19150130 - Till två månaders fängelse 1347
19150130 - Ur dagens post. 822
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1400
19150130 - Vinterpostfarten. 1514
19150130 - Visby Biografteater. 692
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1305
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 796
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 742
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 570
19150201 - Auktion. 787
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 735
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 769
19150201 - Död. Clara Cecilia. 707
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 682
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 594
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 718
19150201 - En hemsk olyckshändelse 657
19150201 - Fältskjutning. 538
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 639
19150201 - För i värnpliktslagen 560
19150201 - Från hamnen. 676
19150201 - Gotlands militärförening 652
19150201 - I D. B. V:s sparbank 639
19150201 - I härvarande kronohäkte 652
19150201 - I sitt 70:de år 643
19150201 - Kriget. 666
19150201 - Legala notiser. 628
19150201 - Lönetillskott till vikarier 566
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 491
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 639
19150201 - Passagerarelista. 646
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 513
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 525
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 544
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 646
19150201 - Skogsauktion. 612
19150201 - Temperatur och lufttryck 527
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 563
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 536
19150201 - Visborgs fältridtklubb 645
19150201 - Visby Biografteater. 630
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 627
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 656
19150202 - Dödsfall. 611
19150202 - En trefligt slädparti 704
19150202 - Femtio år 732
19150202 - Förestående chefskifte 626
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 720
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 596
19150202 - Kriget. 737
19150202 - Passagerarelista. 1347
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 676
19150202 - Sliteångaren Othem 754
19150202 - Stor Auktion 746
19150202 - Temperatur och lufttryck 583
19150202 - Till folkekollärare 591
19150202 - Till löjtnant 529
19150202 - Ur dagens post. 663
19150202 - Väghinder. 721
19150202 - Våra biografer 664
19150202 - Vinterpostfarten. 611
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 513
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 584
19150203 - Auktion. 634
19150203 - Dagens postbåt, 579
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 513
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 588
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 629
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 580
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 565
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 571
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 566
19150203 - Från landsbygden. Linde. 655
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 670
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 583
19150203 - K. m:t har bifallit 716
19150203 - Kriget. 731
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1288
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 864
19150203 - Passagerarelista. 646
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 590
19150203 - Sjuttio år 616
19150203 - Som adjungerad ledamot 708
19150203 - Temperatur och lufttryck 545
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 574
19150203 - Tulluppbörden 589
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 539
19150203 - Ur dagens post. 614
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 670
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 559
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 537
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 527
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 547
19150204 - Borgenärerna 609
19150204 - Ded skadade återstäld. 597
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 657
19150204 - För första gången i elden. 1288
19150204 - Från hamnen. 670
19150204 - Från sjön. 617
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 548
19150204 - Kriget. 557
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 527
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 523
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 534
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 501
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 548
19150204 - Sjuttiofem år 490
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 524
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 551
19150204 - Temperatur och lufttryck 506
19150204 - Till sysslomän 478
19150204 - Vinterpostfarten. 506
19150205 - Ång. Åhus dödslista 501
19150205 - Auktion å skog. 593
19150205 - Auktion. 554
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 467
19150205 - Död. Jakob Olsson. 540
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 549
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 654
19150205 - En läkare med generals rang. 507
19150205 - En soldat med 97 sår. 512
19150205 - Fältkrigsrätt, 491
19150205 - Fältskjutning 559
19150205 - Femtio år 523
19150205 - Födde och döde i Visby. 507
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 500
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 517
19150205 - Fornfynd. 608
19150205 - Från landsbygden. Burs. 672
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 591
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 572
19150205 - Genom auktion, 553
19150205 - Kriget. 568
19150205 - Läkarekåren. 573
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 614
19150205 - Lösöreauktionen. 640
19150205 - Lotsångaren Vega, 621
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 600
19150205 - Offentlig auktion. 705
19150205 - Passagerarelista. 1254
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 666
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 577
19150205 - Temperatur och lufttryck 564
19150205 - Till grafvens frid 576
19150205 - Tysk härförare. 580
19150205 - Ur dagens post. 561
19150205 - Utnänningsrykte. 556
19150205 - Våra biografer 554
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 543
19150205 - Vinterpostfarten. 581
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 613
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1257
19150206 - Ång. Hansa, 614
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1292
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 679
19150206 - Död. Olof Godman. 661
19150206 - En festdag 589
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 570
19150206 - Ett understöd 651
19150206 - Fälttjänstöfningar 566
19150206 - Förlofning 543
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 570
19150206 - Från sjön. 495
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 528
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 633
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 548
19150206 - I Sitt 65:te år 594
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 705
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 546
19150206 - Kriget. 614
19150206 - Passagerarelista. 1268
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 618
19150206 - Skogsauktion. 591
19150206 - Stor Auktion 563
19150206 - Temperatur och lufttryck 531
19150206 - Till organist och folkskollärare 535
19150206 - Ur dagens post. 545
19150206 - Venia 529
19150206 - Vid fältkrigsrättens 558
19150208 - Antalet emigranter 472
19150208 - Auktion. 569
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 575
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 567
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 532
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 524
19150208 - Fältskjutning. 527
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 572
19150208 - Från landsbygden. Österby. 525
19150208 - Från sjön. 531
19150208 - Genom auktion 587
19150208 - Genom offentlig auktion 533
19150208 - I första förstagsrummet 502
19150208 - I konkurs 538
19150208 - Kriget. 573
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 565
19150208 - Passagerarelista. 1258
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 624
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1240
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 641
19150208 - Små sår... 631
19150208 - Snöplogen måste fram. 565
19150208 - Temperatur och lufttryck 537
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 531
19150208 - Vakansförordnande 539
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 496
19150208 - Visby kyrkotidning. 541
19150208 - Visby stadsmission 514
19150209 - Borgenärerna 669
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 530
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 592
19150209 - En nöjenas renässans synes 555
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 530
19150209 - Från sjön. 481
19150209 - Kriget. 565
19150209 - Krigsbilder. 600
19150209 - Långvarig hvilotid. 550
19150209 - Många processer. 559
19150209 - På grund af snötjocka 588
19150209 - Postverket. 638
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1425
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 618
19150209 - Temperatur och lufttryck 590
19150209 - Vid inställelsen 611
19150210 - Ansvarsfrihet 574
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 578
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 548
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 506
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 530
19150210 - Dagens postbåt, 489
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 600
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 529
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 454
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 496
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 599
19150210 - E. MADDISON 477
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 525
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 524
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 604
19150210 - Från sjön. 524
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 655
19150210 - Hemse. 554
19150210 - Holger E. Nordahl död. 620
19150210 - I aktiebolagsregistret 530
19150210 - I sitt sjuttionde år 543
19150210 - Infäste 478
19150210 - Kriget. 492
19150210 - Kulspruteförsöken. 489
19150210 - Läkarekåren. 490
19150210 - Offentlig auktion 517
19150210 - Pilodling för korgflätning. 450
19150210 - Rektorsförordnande 482
19150210 - Skogsauktion. 518
19150210 - Stadsfullmäktige 464
19150210 - Temperatur och lufttryck 519
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 534
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 582
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 470
19150211 - Från sjön. 453
19150211 - Fransk härförare. 480
19150211 - Hemse. 503
19150211 - Kriget. 505
19150211 - Krigsbilder. 490
19150211 - Kustartilleriets indelning. 519
19150211 - Lagfart 479
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 522
19150211 - Som lagfaren ledamot 499
19150211 - Som tillfälligt biträde 505
19150211 - Temperatur och lufttryck 488
19150211 - Till suppleant för ordföranden 524
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 535
19150212 - Auktion å skog. 544
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 538
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 570
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 527
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 502
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 533
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 523
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 564
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 609
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 551
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 611
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 524
19150212 - Domkapitlet har bifallit 639
19150212 - Fältskjutning 521
19150212 - Födde och Döde i Visby. 494
19150212 - Föreningen för understöd 493
19150212 - Från landsbygden. När. 660
19150212 - Kriget. 517
19150212 - Lärbro Skyttegille 620
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 622
19150212 - Lösöreauktion. 583
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 643
19150212 - Offentlig auktion. 611
19150212 - Passagerarelista. 1322
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 663
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 716
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 574
19150212 - Sjuttiotre år 608
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 532
19150212 - Temperatur och lufttryck 581
19150212 - Till befälharvare 586
19150212 - Två nya arbeten 517
19150212 - Uppbördsstämmor 555
19150212 - Ur dagens post. 578
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 656
19150212 - Vinterpostfarten. 530
19150212 - Vinterturer. 552
19150212 - Visby biografens 777
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 680
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1295
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 1909
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1292
19150213 - Dagens postbåt, 1249
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1779
19150213 - En allvarsam olycka, 1389
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1719
19150213 - Fartygsauktion. 1374
19150213 - Fodret får bortföras. 1886
19150213 - Från de östra slagfälten. 1468
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1516
19150213 - Från sjön. 1310
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 1905
19150213 - Hjältegrafvar 1324
19150213 - I styrelsen 1247
19150213 - Karl Liljeborg, 1292
19150213 - Kriget. 1544
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1566
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1284
19150213 - Postkontoret i Visby 1275
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1313
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1442
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1331
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1556
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1370
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1397
19150213 - Temperatur och lufttryck 1341
19150213 - Till insamlingen för belgierna 1909
19150213 - Till ordförande 1307
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1697
19150213 - Upprop. 1425
19150213 - Visby-Bios 1393
19150215 - Afsked 1375
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1712
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1348
19150215 - Böndagar 1916. 1674
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1393
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1237
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1507
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1758
19150215 - Från odlingslånefonden 1434
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1433
19150215 - Historien om de förtennade 1296
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1287
19150215 - Hospitalen. 1340
19150215 - Hvems är kofferten? 1345
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1301
19150215 - I urarfva konkurs 1375
19150215 - Inställelse 1482
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1422
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1458
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 1911
19150215 - Passagerarelista. 1418
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1504
19150215 - Rektorsförordnande 1298
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1303
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1257
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1693
19150215 - Till folkskollärare 1329
19150215 - Till kommendörkapten 1312
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1355
19150215 - Vid första förhöret 1316
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1290
19150215 - Vid skolköket i Visby 1282
19150215 - Vinterbåtarna. 1297
19150215 - Visby Varpklubb 1329
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1186
19150216 - Dagens postbåt 1294
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1234
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1816
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1238
19150216 - EKE, 15 februari. 1331
19150216 - Fridlysningstid 1335
19150216 - Kollekt 1400
19150216 - Passagerarelista. 1321
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1285
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1304
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1298
19150216 - Temperatur och lufttryck 1290
19150216 - Till revisor 1307
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1279
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1384
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1287
19150217 - Det var ingen mina. 1419
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1313
19150217 - Förlofning 1294
19150217 - Från hamnen. 1280
19150217 - Från sjön. 1320
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1231
19150217 - Gotlands nation 1502
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1262
19150217 - I aktiebolagsregistret 1475
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1315
19150217 - Passagerarelista. 1300
19150217 - Postångaren Polhem 1193
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1332
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1202
19150217 - Stadens markprocesser. 1252
19150217 - Till sin hedersledamot 1364
19150217 - Värdefull auktion. 1409
19150217 - Venia 1377
19150217 - Visby teater. 1437
19150218 - De svenska badorterna 640
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 593
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 622
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 574
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 591
19150218 - Enskild fältskjutning 571
19150218 - Fältkrigsrätt 546
19150218 - Femtio år 523
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 650
19150218 - Från landsbygden. Garda. 588
19150218 - Från sjön. 520
19150218 - Härmed infordras 556
19150218 - Kriget. 537
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 514
19150218 - Minnesgåfva. 515
19150218 - Pengar i gömmorna. 530
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 586
19150218 - Statsbidraget 547
19150218 - Temperatur och lufttryck 556
19150218 - Till adjungerad ledamot 647
19150218 - Till öfverstelötnant 498
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 709
19150218 - Venia 609
19150219 - Ång. Klintehammn 603
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 607
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 589
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 544
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 586
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 604
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 579
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 654
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 605
19150219 - Borgerligt äktenskap 595
19150219 - Dagens postbåt, 533
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 659
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 609
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 757
19150219 - Död. Olof Thomsson. 676
19150219 - Enskild fältskjutning 575
19150219 - Fältkrigsrätt, 562
19150219 - Födde och Döde i Visby. 762
19150219 - Förlofning 531
19150219 - Från domkapitlet. 790
19150219 - Från sjön. 798
19150219 - Genom offentlig auktion, 757
19150219 - Gotlands fiskare. 1023
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 538
19150219 - Kriget. 769
19150219 - Lastångaren Othem, 799
19150219 - Lösöreauktion. 739
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 794
19150219 - Neutralitetsmärket. 758
19150219 - Passagerarelista. 720
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 772
19150219 - Ronehamn. 826
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 758
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 853
19150219 - Smittfritt. 724
19150219 - Temperatur och lufttryck 808
19150219 - Trafikinkomsterna 724
19150219 - Ur dagens post. 767
19150219 - Värdefull auktion. 735
19150219 - Visby Bio 925
19150220 - Arbetareföreningens biograf 890
19150220 - Årsdagar. 786
19150220 - Åt Gotlands fornsal 766
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 858
19150220 - Den sista färden. 786
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 839
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 803
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 757
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 773
19150220 - En intensiv tjocka 772
19150220 - Fartygsauktion. 803
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 770
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 831
19150220 - Från sjön. 761
19150220 - I här förda föreningsregister 616
19150220 - Kriget. 761
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 778
19150220 - Major Ernst Hellgren 737
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 840
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 891
19150220 - Temperatur och lufttryck 857
19150220 - Till poststationsföreståndare 860
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 931
19150222 - Afsked 621
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 928
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 901
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 859
19150222 - Död. ANNA. 855
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 804
19150222 - Egendomsaffär. 800
19150222 - En obemannad fiskebåt 874
19150222 - En pensionsfråga. 789
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 930
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1025
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1025
19150222 - Från hamnen. 1059
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1071
19150222 - Från sjön. 1033
19150222 - Kriget. 1057
19150222 - Landshöfding Roos 933
19150222 - Legala notiser. 1009
19150222 - Ny skolkökskurs 949
19150222 - Passagerarelista. 1029
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1053
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1061
19150222 - Tandläkareexamen 968
19150222 - Telegrafverket. 943
19150222 - Temperatur och lufttryck 1010
19150222 - Till fältläkarestipendiater 949
19150222 - Till underläkare 902
19150222 - Tjockan och båtarna. 813
19150222 - Värdefull auktion. 854
19150222 - Vårtecken. 776
19150222 - Visborgs fältridtklubb 752
19150222 - Visby Bio. 944
19150222 - Visby skyttegille 961
19150223 - Auktion å rotfrukter. 844
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 871
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 845
19150223 - Femtio år 941
19150223 - Från landsbygden. Anga. 904
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 842
19150223 - Från sjön. 862
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 876
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 847
19150223 - Kriget. 873
19150223 - Krigsbilder. 828
19150223 - Militärbegrafning 784
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 826
19150223 - På epidemisjukhuset 847
19150223 - Passagerarelista. 762
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 783
19150223 - Temperatur och lufttryck 786
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 802
19150223 - Tysk härförare. 676
19150223 - Ur dagens post. 921
19150223 - Vinterpostfarten. 900
19150223 - Visby automataktiebolag 840
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 743
19150224 - Auktion å ved och takspån 781
19150224 - Bröllop 711
19150224 - Dalhems landstormsförening 952
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 804
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 786
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 776
19150224 - Fårösund. 839
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 822
19150224 - Från hamnen. 857
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 863
19150224 - Från sjön. 794
19150224 - Genom auktion 786
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 798
19150224 - Kriget. 785
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 698
19150224 - Lösöreauktion. 750
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 792
19150224 - Passagerarelista. 656
19150224 - Ronehamn. 830
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 857
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 779
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 807
19150224 - Temperatur och lufttryck 809
19150224 - Till ord. poliskonstapel 837
19150224 - Till vik. folkskollärare 868
19150224 - Ur dagens post. 839
19150225 - Ång. Klintehamn, 666
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 811
19150225 - Auktion å virke och ved 789
19150225 - Beviljadt odlingslån. 679
19150225 - Borgenärerna 718
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 731
19150225 - Domkapitlet 649
19150225 - En lönefråga. 562
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 710
19150225 - Från landsbygden. Halla. 811
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 752
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 809
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 803
19150225 - Från sjön. 783
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 698
19150225 - Inskrifningsrevisionen 589
19150225 - Kriget. 642
19150225 - Lysning 579
19150225 - Ny tandläkare. 733
19150225 - Påfven ber för freden. 748
19150225 - Såsom rymmare 687
19150225 - Sirius 867
19150225 - Temperatur och lufttryck 780
19150225 - Till telegrafkommissarie 678
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 824
19150225 - Ur dagens post. 792
19150225 - Visby Bio 877
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 661
19150226 - Auktion å rotfrukter. 715
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 743
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 739
19150226 - Auktion i Helvi. 666
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 622
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 723
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 721
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 641
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 672
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 661
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 733
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 618
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 611
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 628
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 618
19150226 - Dagens postbåt 628
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 643
19150226 - En utställning 675
19150226 - Fastlandspost 643
19150226 - Födda. 657
19150226 - Från artillerikåren. 735
19150226 - Från landsbygden. Rute. 680
19150226 - I och om kriget. 589
19150226 - Kriget. 660
19150226 - Kungörelse. 754
19150226 - Lösöreauktion. 659
19150226 - Passagerarelista. 618
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 655
19150226 - Tack. Jansson. 664
19150226 - Temperatur och lufttryck 788
19150226 - Till öfverstelöjtnant 770
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 739
19150226 - Ur dagens post. 744
19150226 - Venia 865
19150227 - Anslag till skogsdikning. 682
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 788
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 708
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 649
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 671
19150227 - En bräckt skena 771
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 622
19150227 - Föreatåndaretjänsten 613
19150227 - Från domkapitlet. 776
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 617
19150227 - Från sjön. 607
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 654
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 872
19150227 - Kriget. 669
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 697
19150227 - Naturskydd. 756
19150227 - Passagerarelista. 742
19150227 - Sjuttiosex år 640
19150227 - Tack. LILY. 685
19150227 - Temperatur och lufttryck 804
19150227 - Tidigare post. 660
19150227 - Till jordbrukskonsulent 703
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 750
19150227 - Ur dagens post. 822
19150227 - Vinterpostfarten. 594