1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 3011
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 3243
19150102 - Begrafning 3188
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4531
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 3121
19150102 - Död. Båtel Larsson. 3123
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 3183
19150102 - Död. Ida Nathorst. 3083
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 3192
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 3107
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 5163
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4846
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 5390
19150102 - Folkskolinspektören 2893
19150102 - Förlofning 2843
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2979
19150102 - Från sjön. 4880
19150102 - Hemse. 3139
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2882
19150102 - I härvarande kronohäkte 2973
19150102 - Kriget. 3023
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4496
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 4233
19150102 - Riksbanksvinsten 2849
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2962
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3788
19150102 - Till häradsdomare 2710
19150102 - Till underlöjtnanter 2645
19150102 - Tulluppbörden 2697
19150102 - Visby. Det nya året 3879
19150104 - A. S. Frykman. 3797
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3749
19150104 - Ändtligen kyla. 3614
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2850
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2666
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2697
19150104 - Borgenärerna 2682
19150104 - Britternas klockboj 3975
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2570
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2727
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2631
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2474
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2396
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2360
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2448
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2425
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3629
19150104 - Ett minornas offer ? 3387
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2392
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2355
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3579
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3364
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3402
19150104 - Från sjön. 3092
19150104 - Hafvet ger åter. 3348
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 3092
19150104 - Kriget. 2241
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 3124
19150104 - Militärbrefkortens användning. 3003
19150104 - Passagerarelista. 3120
19150104 - Rådstupredikan 5083
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2798
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 5121
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2728
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2696
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2670
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2771
19150104 - Till statsgeologer 2676
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2735
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2712
19150104 - Visby Biografteater. 2266
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1910
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1935
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1966
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1913
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1988
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2646
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2616
19150105 - Fältkrigsrätt 2671
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2660
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3241
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 2067
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 2096
19150105 - Från landsbygden. Hall. 2081
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1974
19150105 - Lysning 2088
19150105 - Nya släktnamn. 2936
19150105 - Prosit Neujahr! 2210
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2228
19150105 - Sextiett år 2938
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2889
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2993
19150105 - Sliteångaren Othem, 3145
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3252
19150105 - Tack för godt arbete. 3552
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 5170
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13686
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6975
19150107 - A. A. Leatz död. 4843
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3917
19150107 - Båtarna. 16520
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3969
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2786
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2747
19150107 - Entreprenadauktion 3649
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 15135
19150107 - Förlofningar. 5998
19150107 - Från hamnen. 3715
19150107 - G. Wahlberg död. 3686
19150107 - I Konkurs 5349
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 15167
19150107 - Kriget. 4198
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4981
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 11071
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4677
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3542
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4525
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2276
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2957
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2337
19150107 - Sirius Biografteater. 2494
19150107 - Sjuttio år 2851
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3653
19150107 - Som andre lärare 3668
19150107 - Söndagsskolfest 3011
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 5528
19150107 - Student- och realskolexamina. 3014
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 3126
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 5039
19150107 - Tillkännagifvande. 4137
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12865
19150107 - Vid inställelse 4655
19150107 - Vintern har kommit. 3337
19150107 - Visby Biografteater. 2728
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3297
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2412
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2271
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 2201
19150108 - Borgenärerna 2101
19150108 - Bröllop 2139
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 2188
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1973
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1996
19150108 - E. Maddison 1905
19150108 - Exekutiv auktion. 2017
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1943
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1993
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 2059
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1836
19150108 - Födde och döde i Visby. 1915
19150108 - Förbud. 1963
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3350
19150108 - Från sjön. 2635
19150108 - Genom exekutiv auktion, 2077
19150108 - Hamnarna. 1971
19150108 - Hedersgåfva. 2049
19150108 - Kriget. 1960
19150108 - Mazettis 1861
19150108 - Passagerarelista. 2806
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2600
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 2137
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2630
19150108 - Vinterväder. 2071
19150108 - Visby torgpris. 1906
19150109 - Allmänna läroverken. 3018
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2556
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2558
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1873
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2145
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2118
19150109 - Drätselkammaren 2482
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2610
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 2060
19150109 - Från sjön. 2657
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1971
19150109 - Kriget. 2136
19150109 - Med Ansökan 2611
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2846
19150109 - Mönstring förrättas 1914
19150109 - På sin 70-årsdag 2600
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2641
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2561
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2586
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2657
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 2080
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2660
19150109 - Smörmarknaden. 2600
19150109 - Stadsfullmätige 1895
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2571
19150109 - Tyska trupper 2100
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2646
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2583
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2533
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2577
19150109 - Vintervädret fortfar 2523
19150111 - Årsdagar. 2788
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 2039
19150111 - En anslående julfest 2539
19150111 - Fastlandsbeväringen 2573
19150111 - Från hamnen. 2552
19150111 - Från sjön. 2644
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2694
19150111 - Hastigt dödsfall. 2520
19150111 - Jordfästning 2541
19150111 - Kriget. 2016
19150111 - Länsstyrelsen. 2544
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2671
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2531
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2536
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2440
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2522
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2540
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2450
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 2000
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2725
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2437
19150111 - Slädparti 2565
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2445
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2530
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2447
19150111 - Till grafvens frid 2565
19150111 - Till landtmannaskolan 2876
19150111 - Töväder med regn och slask 2701
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 2007
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2619
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1942
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1892
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1945
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1806
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1897
19150112 - Entrepremadauktion 2037
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2577
19150112 - Från sjön. 2556
19150112 - Kaffebjudning 2552
19150112 - Kälkbacksåkningen 2677
19150112 - Kriget. 2051
19150112 - Major Leatz griftefärd 2706
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2709
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2949
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2359
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 2048
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2677
19150112 - Slädföret 2493
19150112 - Tingspredikan 2620
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2556
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1986
19150113 - Afliden åldring. 2813
19150113 - Allm. läroverken. 2496
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2803
19150113 - Arfsynd, 2850
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2564
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2572
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2515
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 2008
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1962
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1881
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1974
19150113 - Domkapitlet 2517
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2525
19150113 - Falskt alarm 2464
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2434
19150113 - Från hamnen. 2684
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2558
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2467
19150113 - I sitt 60:de år 2489
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2363
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2445
19150113 - Interpellation. 2485
19150113 - Kriget 1908
19150113 - Landtmannavecka 2472
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2459
19150113 - Minfaran. 2480
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2405
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2558
19150113 - Passagerarelista. 2467
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1937
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2468
19150113 - Som instruktör 2475
19150113 - Stadsfullmäktige 2456
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2473
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1844
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2499
19150113 - Temperatur och lufttryck 1789
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2386
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2396
19150113 - Till vice ordförande 2388
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2468
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1822
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1845
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1894
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1848
19150114 - Ett godt slädfölje 2457
19150114 - Från sjön. 2490
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2709
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2126
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2477
19150114 - Kriget. 1892
19150114 - Lagfart 2444
19150114 - Landstormskurserna. 2428
19150114 - Neutralitetsvakten. 2568
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2429
19150114 - Passagerarelista. 2482
19150114 - Rapphönsen 2448
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1848
19150114 - Sirius Biografteater. 2442
19150114 - Sirius Biografteater. 2108
19150114 - Temperatur och lufttryck 2725
19150114 - Till riksdagen 2702
19150114 - Tjänstledighet 2534
19150114 - Vedboden 2459
19150114 - Vintersporten i Visby 2443
19150114 - Visby Biografteater. 2434
19150114 - Visby Biografteater. 2105
19150114 - Visby friförsamling 2504
19150116 - Ångf. Klintehamn 2403
19150116 - Ett biografdrama, 2613
19150116 - Hamndirektionen 2420
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2405
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1791
19150116 - Kriget. 1963
19150116 - Mellan lif och död 2465
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 18803
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2744
19150116 - Red. af G. A 2433
19150116 - Sårade belgiska soldater 1858
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1884
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2408
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1693
19150116 - Temperatur och lufttryck 2393
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2368
19150116 - Venia 2393
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2398
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2395
19150118 - 85 år. 2463
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2384
19150118 - Åter natturer? 2376
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2286
19150118 - Död i främmande land. 2510
19150118 - En ansökan om anslag 2430
19150118 - Ett svagt tecken 2373
19150118 - Femtio år 2422
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2330
19150118 - Från landsbygden. 2414
19150118 - Från Stenkyrka 2418
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2334
19150118 - I första förslagsrummet 2460
19150118 - Konkursernas antal 2381
19150118 - Neutralitetsvakten. 2389
19150118 - Ny skolkökskurs 2437
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2405
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2389
19150118 - Pensionsmöte 2363
19150118 - Prästerligt förordnande. 2315
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2252
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2329
19150118 - Som inspektör 2418
19150118 - Till ordförande 2373
19150118 - Till sjukbesökare 2341
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2333
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1905
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2346
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1764
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1776
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1776
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1730
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1686
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1751
19150119 - Död. Olof Larsson. 1810
19150119 - E. o. kommunalstämma 2375
19150119 - En nioårig gosse, 2284
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2319
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1743
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2305
19150119 - Kriget. 1740
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2352
19150119 - Munhygienens betydelse 2309
19150119 - Neutralitetsvakten. 2285
19150119 - Olycksfall i halkan. 2307
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2349
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2670
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1794
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2327
19150119 - Stipendium. 2406
19150119 - Temperatur och lufttryck 2300
19150119 - Till ordförande 2503
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2406
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2560
19150119 - Venia 2505
19150119 - Vikarie 1776
19150120 - Apoteken. 2416
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1792
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1668
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1730
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1723
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1826
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1626
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2295
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2380
19150120 - Femtio år 2347
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2374
19150120 - Förlofning 2250
19150120 - Från landsbygden. 2504
19150120 - Från sjön. 2420
19150120 - Genom offentlig auktion 1946
19150120 - I aktiebolagsregistret 2530
19150120 - Kriget. 1826
19150120 - Lysning till äktenskap 2305
19150120 - Mossodlare på Gotland 2301
19150120 - Offentlig auktion. 1813
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2259
19150120 - Omslag i vädret 2303
19150120 - Postverket. 2702
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 3099
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1874
19150120 - Sjuttiotre år 2377
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2290
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2309
19150120 - Stor Auktion 1720
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1862
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2556
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2284
19150121 - Apoteket i Hemse 2450
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2410
19150121 - Audiens hos konungen 2336
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1702
19150121 - En högtidlig begrafning 2352
19150121 - Fältkrigsrätt 2349
19150121 - Folkskoleväsendet. 2279
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2339
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2242
19150121 - Från domkapitlet. 2332
19150121 - Från hamnen. 2309
19150121 - Från Sjön. 2278
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2394
19150121 - Halkan 2361
19150121 - Hundskatt 1671
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2285
19150121 - Jordfästningen 2350
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2417
19150121 - Kriget. 1837
19150121 - Passagerarelista. 2257
19150121 - Rikstelefonen 2306
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1766
19150121 - Silferbröllop 2375
19150121 - Sirius Biografteater. 1949
19150121 - Skolrådet 2270
19150121 - Slite. 2382
19150121 - Sliteångaren Othem, 2293
19150121 - Som extra polisman 2386
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1677
19150121 - Tjänstledighet 2446
19150121 - Venia 2404
19150121 - Vinterpostföringen. 2249
19150121 - Visby Biografteater. 1963
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1702
19150122 - Auktion 1745
19150122 - Auktion å virke och ved. 1701
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1722
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1825
19150122 - Bonniers månadshäften 2266
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1618
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1710
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1633
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1661
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1704
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2494
19150122 - Extra skolmöte 1660
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1666
19150122 - Från hamnen. 2285
19150122 - Genom auktion, 1691
19150122 - Genom offentlig auktion, 1833
19150122 - Hamnuppbörden 2244
19150122 - I här förda föreningsregister 1712
19150122 - Knut Arnelius 2290
19150122 - Kriget. 1791
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2308
19150122 - Militärbefälhafvaren 2203
19150122 - På Visbybiografen 2458
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1782
19150122 - Skogsauktion. 1739
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2253
19150122 - Temperatur och lufttryck 2196
19150122 - Till sekreterare 2286
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2258
19150122 - Ur dagens post. 1801
19150122 - Venia 2423
19150123 - Arbetareföreningens 2303
19150123 - Auktion i Buttle. 1737
19150123 - Auktion. 1891
19150123 - Dagens postbåt 2336
19150123 - Domkapitlets yttrande 2272
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2235
19150123 - Fårösunds framtid. 2369
19150123 - Femtio år 2258
19150123 - För utevaro 2358
19150123 - Gotlands missionsförening 2243
19150123 - Kriget. 1708
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2321
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2318
19150123 - Passagerarelista. 2254
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2230
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1698
19150123 - Temperatur och lufttryck 2275
19150123 - Tyska härförare. 1699
19150123 - Ur dagens post. 1711
19150123 - Vinterpostfarten. 2186
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2249
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2365
19150125 - Borgenärerna 1766
19150125 - Bröderna Gullbergs 2314
19150125 - Deltagande. Helge. 1599
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1592
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1618
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1459
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1634
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1658
19150125 - Dödsfall. 2549
19150125 - För lösdrifveri 2296
19150125 - Från hamnen. 2464
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2332
19150125 - Genom auktion 1689
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2185
19150125 - Konkursärende. 2382
19150125 - Kriget. 1623
19150125 - Legala notiser. 1707
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2260
19150125 - På 50-årsdagen 2200
19150125 - Sällskapet G. G. 2254
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1647
19150125 - Skogsauktion. 1674
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2217
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2461
19150125 - Slädföret 2235
19150125 - Som adjungerad ledamot 2475
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2204
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2383
19150125 - T. f. växelprotestant. 2369
19150125 - Temperatur och lufttryck 2302
19150125 - Visby skyttegille 2293
19150125 - Visby teater 2230
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 2132
19150126 - Årsfest 2407
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1691
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1611
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2355
19150126 - Från Sjön. 2272
19150126 - Halare än någonsin 2330
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2319
19150126 - Kriget. 1657
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2319
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2302
19150126 - På villande haf. 2453
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1600
19150126 - Temperatur och lufttryck 2138
19150126 - Ur dagens post. 1591
19150126 - Visbybion 2211
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2333
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2402
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2341
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2213
19150127 - Död. Carl Procopée. 1598
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1765
19150127 - Död. Helena Johansson. 1589
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1516
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1588
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1521
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2350
19150127 - En häst stupade 2232
19150127 - Ett rikligt snöfall 2189
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2364
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2314
19150127 - Femtio år 2376
19150127 - Förre telegrafdirektören 2619
19150127 - Från hamnen. 2537
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2598
19150127 - Genom offentlig auktion 1951
19150127 - Halkan i våra gator 2221
19150127 - Hälsovårdsnämden 2451
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2244
19150127 - Kejsar Wilhelm 1783
19150127 - Kriget. 1705
19150127 - Offentlig auktion. 1928
19150127 - Passagerarelista. 2443
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2267
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2183
19150127 - Postverket. 2460
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1544
19150127 - Som chefläkare 2419
19150127 - Svea hofrätt 2607
19150127 - Temperatur och lufttryck 2353
19150127 - Ur dagens post. 1765
19150127 - Vedauktion. 1796
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2389
19150128 - Auktion å virke och ved 1654
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1456
19150128 - Död. August Olofsson. 1696
19150128 - Död. Carl Procopée. 1685
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2299
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1653
19150128 - Femtio år 2435
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2534
19150128 - I här förda handelsregister 1734
19150128 - I och omkring kriget. 1520
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2294
19150128 - Kriget. 1756
19150128 - Passagerarelista. 2384
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2292
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1510
19150128 - Sjökaptenssociteten 2217
19150128 - Temperatur och lufttryck 2161
19150128 - Till hospitalsläkare 2233
19150128 - Till kronoarrendator 2404
19150128 - Tjänstledighet 2348
19150128 - Vid inställelse 2328
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2217
19150129 - Auktion. 1748
19150129 - Borgenärerna 1751
19150129 - Dagsbåten, 1502
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1501
19150129 - Död. Maria. 1669
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1680
19150129 - Efterlysta 2432
19150129 - Fältkrigsrätt, 1605
19150129 - Fastighetsauktion. 1480
19150129 - Femtio år 2292
19150129 - Femtio år fylde 1548
19150129 - Femtiofem år 1332
19150129 - Födde och döde i Visby. 1442
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2387
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2332
19150129 - Genom auktion 1451
19150129 - Genom offentlig auktion. 1419
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1536
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1518
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1737
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 2065
19150129 - Kriget. 1632
19150129 - Landshöfding Roos 1553
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2170
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1418
19150129 - Sjökaptenssociteten 2296
19150129 - Stor Auktion 1691
19150129 - Temperatur och lufttryck 2007
19150129 - Till hospitalsläkare 2009
19150129 - Till kronoarrendator 2260
19150129 - Tjänstledighet 2222
19150129 - Ur dagens post. 1590
19150129 - Vedauktion. 1629
19150129 - Vid inställelse 2199
19150129 - Vigsel 1598
19150130 - Aflagd examen. 2248
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2393
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1732
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1521
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 2020
19150130 - Fångtransport 2196
19150130 - Från ordensvärlden. 2045
19150130 - Kriget. 1535
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1523
19150130 - Passagerarelista. 2186
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1974
19150130 - Pensionskonferens 2243
19150130 - Räfskinnen 2222
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1330
19150130 - Temperatur och lufttryck 1981
19150130 - Till kapten 2188
19150130 - Till två månaders fängelse 2086
19150130 - Ur dagens post. 1478
19150130 - Val af tillfälliga utskott 2142
19150130 - Vinterpostfarten. 2241
19150130 - Visby Biografteater. 1379
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 2041
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1416
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1337
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1137
19150201 - Auktion. 1426
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1339
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1412
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1272
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1301
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1218
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1340
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1247
19150201 - Fältskjutning. 1064
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1206
19150201 - För i värnpliktslagen 1110
19150201 - Från hamnen. 1196
19150201 - Gotlands militärförening 1185
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1159
19150201 - I härvarande kronohäkte 1203
19150201 - I sitt 70:de år 1170
19150201 - Kriget. 1256
19150201 - Legala notiser. 1147
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1221
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 998
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1212
19150201 - Passagerarelista. 1192
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 1070
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 1079
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1114
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1179
19150201 - Skogsauktion. 1223
19150201 - Temperatur och lufttryck 1061
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1166
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1099
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1196
19150201 - Visby Biografteater. 1204
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1175
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1257
19150202 - Dödsfall. 1160
19150202 - En trefligt slädparti 1355
19150202 - Femtio år 1397
19150202 - Förestående chefskifte 1191
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1371
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1209
19150202 - Kriget. 1417
19150202 - Passagerarelista. 2047
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1332
19150202 - Sliteångaren Othem 1426
19150202 - Stor Auktion 1388
19150202 - Temperatur och lufttryck 1162
19150202 - Till folkekollärare 1188
19150202 - Till löjtnant 1081
19150202 - Ur dagens post. 1284
19150202 - Väghinder. 1418
19150202 - Våra biografer 1373
19150202 - Vinterpostfarten. 1173
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 1059
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1120
19150203 - Auktion. 1251
19150203 - Dagens postbåt, 1146
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 1071
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1121
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1202
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1136
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1175
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1189
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1188
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1305
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1262
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1144
19150203 - K. m:t har bifallit 1401
19150203 - Kriget. 1420
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 2029
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1604
19150203 - Passagerarelista. 1278
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1232
19150203 - Sjuttio år 1186
19150203 - Som adjungerad ledamot 1394
19150203 - Temperatur och lufttryck 1113
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1190
19150203 - Tulluppbörden 1167
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 1101
19150203 - Ur dagens post. 1204
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1286
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1140
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 1109
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 1075
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 1092
19150204 - Borgenärerna 1191
19150204 - Ded skadade återstäld. 1214
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1294
19150204 - För första gången i elden. 2012
19150204 - Från hamnen. 1311
19150204 - Från sjön. 1203
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 1105
19150204 - Kriget. 1159
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 1069
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 1078
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1135
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 1033
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1141
19150204 - Sjuttiofem år 1005
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 1104
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 1083
19150204 - Temperatur och lufttryck 1043
19150204 - Till sysslomän 1014
19150204 - Vinterpostfarten. 1013
19150205 - Ång. Åhus dödslista 1041
19150205 - Auktion å skog. 1237
19150205 - Auktion. 1159
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 1011
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1133
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1162
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1386
19150205 - En läkare med generals rang. 1077
19150205 - En soldat med 97 sår. 1096
19150205 - Fältkrigsrätt, 994
19150205 - Fältskjutning 1125
19150205 - Femtio år 1057
19150205 - Födde och döde i Visby. 1089
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 1007
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 1080
19150205 - Fornfynd. 1233
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1339
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1215
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1232
19150205 - Genom auktion, 1157
19150205 - Kriget. 1185
19150205 - Läkarekåren. 1235
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1280
19150205 - Lösöreauktionen. 1280
19150205 - Lotsångaren Vega, 1272
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1204
19150205 - Offentlig auktion. 1426
19150205 - Passagerarelista. 1990
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1375
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1189
19150205 - Temperatur och lufttryck 1146
19150205 - Till grafvens frid 1179
19150205 - Tysk härförare. 1204
19150205 - Ur dagens post. 1177
19150205 - Utnänningsrykte. 1138
19150205 - Våra biografer 1180
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1170
19150205 - Vinterpostfarten. 1193
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1270
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1973
19150206 - Ång. Hansa, 1278
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 2077
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1429
19150206 - Död. Olof Godman. 1363
19150206 - En festdag 1227
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1197
19150206 - Ett understöd 1273
19150206 - Fälttjänstöfningar 1150
19150206 - Förlofning 1098
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1234
19150206 - Från sjön. 1052
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 1082
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1238
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1147
19150206 - I Sitt 65:te år 1205
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1375
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1137
19150206 - Kriget. 1237
19150206 - Passagerarelista. 1976
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1273
19150206 - Skogsauktion. 1198
19150206 - Stor Auktion 1160
19150206 - Temperatur och lufttryck 1086
19150206 - Till organist och folkskollärare 1157
19150206 - Ur dagens post. 1153
19150206 - Venia 1079
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1156
19150208 - Antalet emigranter 1016
19150208 - Auktion. 1217
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1198
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1211
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 1103
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 1075
19150208 - Fältskjutning. 1096
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1233
19150208 - Från landsbygden. Österby. 1092
19150208 - Från sjön. 1149
19150208 - Genom auktion 1219
19150208 - Genom offentlig auktion 1121
19150208 - I första förstagsrummet 1060
19150208 - I konkurs 1126
19150208 - Kriget. 1208
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1191
19150208 - Passagerarelista. 2013
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1242
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1934
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1309
19150208 - Små sår... 1351
19150208 - Snöplogen måste fram. 1165
19150208 - Temperatur och lufttryck 1086
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 1077
19150208 - Vakansförordnande 1123
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 1043
19150208 - Visby kyrkotidning. 1113
19150208 - Visby stadsmission 1068
19150209 - Borgenärerna 1318
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 1101
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1270
19150209 - En nöjenas renässans synes 1153
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 1097
19150209 - Från sjön. 1017
19150209 - Kriget. 1173
19150209 - Krigsbilder. 1236
19150209 - Långvarig hvilotid. 1146
19150209 - Många processer. 1116
19150209 - På grund af snötjocka 1181
19150209 - Postverket. 1310
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2412
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1269
19150209 - Temperatur och lufttryck 1169
19150209 - Vid inställelsen 1287
19150210 - Ansvarsfrihet 1188
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1146
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1129
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 1022
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 1111
19150210 - Dagens postbåt, 1018
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1201
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 1090
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 966
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 1051
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1185
19150210 - E. MADDISON 1034
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1111
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 1069
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1280
19150210 - Från sjön. 1104
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1408
19150210 - Hemse. 1157
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1208
19150210 - I aktiebolagsregistret 1071
19150210 - I sitt sjuttionde år 1138
19150210 - Infäste 1018
19150210 - Kriget. 1034
19150210 - Kulspruteförsöken. 1038
19150210 - Läkarekåren. 1000
19150210 - Offentlig auktion 1151
19150210 - Pilodling för korgflätning. 974
19150210 - Rektorsförordnande 1013
19150210 - Skogsauktion. 1059
19150210 - Stadsfullmäktige 1004
19150210 - Temperatur och lufttryck 1074
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1152
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1129
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 976
19150211 - Från sjön. 960
19150211 - Fransk härförare. 996
19150211 - Hemse. 1051
19150211 - Kriget. 1023
19150211 - Krigsbilder. 1030
19150211 - Kustartilleriets indelning. 1078
19150211 - Lagfart 1075
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 1072
19150211 - Som lagfaren ledamot 1024
19150211 - Som tillfälligt biträde 1019
19150211 - Temperatur och lufttryck 994
19150211 - Till suppleant för ordföranden 1100
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 1081
19150212 - Auktion å skog. 1152
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1116
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1140
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 1109
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 1029
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1071
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1116
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1169
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1165
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 1086
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1235
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 1093
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1245
19150212 - Fältskjutning 1098
19150212 - Födde och Döde i Visby. 1022
19150212 - Föreningen för understöd 1074
19150212 - Från landsbygden. När. 1322
19150212 - Kriget. 1149
19150212 - Lärbro Skyttegille 1184
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1227
19150212 - Lösöreauktion. 1196
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1314
19150212 - Offentlig auktion. 1249
19150212 - Passagerarelista. 2025
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1379
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1885
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1151
19150212 - Sjuttiotre år 1281
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1089
19150212 - Temperatur och lufttryck 1138
19150212 - Till befälharvare 1174
19150212 - Två nya arbeten 1045
19150212 - Uppbördsstämmor 1121
19150212 - Ur dagens post. 1190
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1271
19150212 - Vinterpostfarten. 1084
19150212 - Vinterturer. 1116
19150212 - Visby biografens 1521
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1345
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1991
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2756
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 2031
19150213 - Dagens postbåt, 1953
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2567
19150213 - En allvarsam olycka, 2127
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2539
19150213 - Fartygsauktion. 2119
19150213 - Fodret får bortföras. 2716
19150213 - Från de östra slagfälten. 2231
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2306
19150213 - Från sjön. 2051
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2784
19150213 - Hjältegrafvar 2045
19150213 - I styrelsen 1957
19150213 - Karl Liljeborg, 2044
19150213 - Kriget. 2342
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2393
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 2015
19150213 - Postkontoret i Visby 1990
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 2058
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2173
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 2059
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2359
19150213 - Student- och realskoleexamina. 2108
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2150
19150213 - Temperatur och lufttryck 2090
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2783
19150213 - Till ordförande 2065
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2513
19150213 - Upprop. 2190
19150213 - Visby-Bios 2142
19150215 - Afsked 2075
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2476
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 2140
19150215 - Böndagar 1916. 2457
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2159
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1966
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2270
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2538
19150215 - Från odlingslånefonden 2220
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2320
19150215 - Historien om de förtennade 2020
19150215 - Högre allmänna läroverket. 2053
19150215 - Hospitalen. 2102
19150215 - Hvems är kofferten? 2090
19150215 - I krigsskolans officerskurs 2057
19150215 - I urarfva konkurs 2111
19150215 - Inställelse 2245
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2210
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2216
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2693
19150215 - Passagerarelista. 2160
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2370
19150215 - Rektorsförordnande 2009
19150215 - Sökande till en notarietjänst 2043
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 2050
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2539
19150215 - Till folkskollärare 2161
19150215 - Till kommendörkapten 2077
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2206
19150215 - Vid första förhöret 2091
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 2017
19150215 - Vid skolköket i Visby 2012
19150215 - Vinterbåtarna. 2048
19150215 - Visby Varpklubb 2084
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1885
19150216 - Dagens postbåt 2034
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1948
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2628
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1927
19150216 - EKE, 15 februari. 2152
19150216 - Fridlysningstid 2089
19150216 - Kollekt 2121
19150216 - Passagerarelista. 2072
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 2017
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 2028
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 2025
19150216 - Temperatur och lufttryck 2002
19150216 - Till revisor 2021
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 2024
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 2141
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 2038
19150217 - Det var ingen mina. 2242
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 2081
19150217 - Förlofning 2056
19150217 - Från hamnen. 2014
19150217 - Från sjön. 2045
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1978
19150217 - Gotlands nation 2268
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1995
19150217 - I aktiebolagsregistret 2280
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 2041
19150217 - Passagerarelista. 2015
19150217 - Postångaren Polhem 1895
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 2123
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1920
19150217 - Stadens markprocesser. 1982
19150217 - Till sin hedersledamot 2140
19150217 - Värdefull auktion. 2158
19150217 - Venia 2130
19150217 - Visby teater. 2274
19150218 - De svenska badorterna 1238
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1190
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1289
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1145
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1255
19150218 - Enskild fältskjutning 1183
19150218 - Fältkrigsrätt 1112
19150218 - Femtio år 1070
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1292
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1163
19150218 - Från sjön. 1035
19150218 - Härmed infordras 1126
19150218 - Kriget. 1154
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 1056
19150218 - Minnesgåfva. 1033
19150218 - Pengar i gömmorna. 1031
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1137
19150218 - Statsbidraget 1115
19150218 - Temperatur och lufttryck 1119
19150218 - Till adjungerad ledamot 1250
19150218 - Till öfverstelötnant 1012
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1420
19150218 - Venia 1159
19150219 - Ång. Klintehammn 1166
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1175
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1148
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1137
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1220
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1170
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1163
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1296
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1181
19150219 - Borgerligt äktenskap 1217
19150219 - Dagens postbåt, 1072
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1249
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1164
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1408
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1366
19150219 - Enskild fältskjutning 1182
19150219 - Fältkrigsrätt, 1094
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1266
19150219 - Förlofning 1047
19150219 - Från domkapitlet. 1364
19150219 - Från sjön. 1379
19150219 - Genom offentlig auktion, 1303
19150219 - Gotlands fiskare. 1905
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 1019
19150219 - Kriget. 1326
19150219 - Lastångaren Othem, 1360
19150219 - Lösöreauktion. 1257
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1378
19150219 - Neutralitetsmärket. 1977
19150219 - Passagerarelista. 1251
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1349
19150219 - Ronehamn. 1449
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1319
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1480
19150219 - Smittfritt. 1250
19150219 - Temperatur och lufttryck 1394
19150219 - Trafikinkomsterna 1240
19150219 - Ur dagens post. 1329
19150219 - Värdefull auktion. 1229
19150219 - Visby Bio 1652
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1595
19150220 - Årsdagar. 1398
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1359
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1544
19150220 - Den sista färden. 1384
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1478
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1433
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1369
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1376
19150220 - En intensiv tjocka 1334
19150220 - Fartygsauktion. 1401
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1393
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1526
19150220 - Från sjön. 1328
19150220 - I här förda föreningsregister 1227
19150220 - Kriget. 1333
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1371
19150220 - Major Ernst Hellgren 1273
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1469
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1501
19150220 - Temperatur och lufttryck 1474
19150220 - Till poststationsföreståndare 1475
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1641
19150222 - Afsked 1198
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1622
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1602
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1455
19150222 - Död. ANNA. 1587
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1415
19150222 - Egendomsaffär. 1455
19150222 - En obemannad fiskebåt 1480
19150222 - En pensionsfråga. 1374
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1684
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1746
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1702
19150222 - Från hamnen. 1780
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1804
19150222 - Från sjön. 1749
19150222 - Kriget. 1804
19150222 - Landshöfding Roos 1595
19150222 - Legala notiser. 1699
19150222 - Ny skolkökskurs 1602
19150222 - Passagerarelista. 1710
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1848
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1744
19150222 - Tandläkareexamen 1621
19150222 - Telegrafverket. 1578
19150222 - Temperatur och lufttryck 1715
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1580
19150222 - Till underläkare 1609
19150222 - Tjockan och båtarna. 1406
19150222 - Värdefull auktion. 1473
19150222 - Vårtecken. 1406
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1360
19150222 - Visby Bio. 1718
19150222 - Visby skyttegille 1769
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1533
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1640
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1571
19150223 - Femtio år 1668
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1650
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1534
19150223 - Från sjön. 1528
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1560
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1535
19150223 - Kriget. 1621
19150223 - Krigsbilder. 1509
19150223 - Militärbegrafning 1437
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1539
19150223 - På epidemisjukhuset 1546
19150223 - Passagerarelista. 1399
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1381
19150223 - Temperatur och lufttryck 1463
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1479
19150223 - Tysk härförare. 1342
19150223 - Ur dagens post. 1590
19150223 - Vinterpostfarten. 1620
19150223 - Visby automataktiebolag 1522
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1374
19150224 - Auktion å ved och takspån 1449
19150224 - Bröllop 1335
19150224 - Dalhems landstormsförening 1697
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1564
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1488
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1452
19150224 - Fårösund. 1542
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1481
19150224 - Från hamnen. 1552
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1614
19150224 - Från sjön. 1464
19150224 - Genom auktion 1482
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1474
19150224 - Kriget. 1543
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1351
19150224 - Lösöreauktion. 1383
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1434
19150224 - Passagerarelista. 1290
19150224 - Ronehamn. 1598
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1611
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1452
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1544
19150224 - Temperatur och lufttryck 1533
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1522
19150224 - Till vik. folkskollärare 1613
19150224 - Ur dagens post. 1600
19150225 - Ång. Klintehamn, 1343
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1585
19150225 - Auktion å virke och ved 1481
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1373
19150225 - Borgenärerna 1386
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1350
19150225 - Domkapitlet 1240
19150225 - En lönefråga. 1130
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1342
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1509
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1335
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1499
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1485
19150225 - Från sjön. 1396
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1351
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1111
19150225 - Kriget. 1283
19150225 - Lysning 1161
19150225 - Ny tandläkare. 1343
19150225 - Påfven ber för freden. 1386
19150225 - Såsom rymmare 1304
19150225 - Sirius 1638
19150225 - Temperatur och lufttryck 1397
19150225 - Till telegrafkommissarie 1253
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1501
19150225 - Ur dagens post. 1483
19150225 - Visby Bio 1652
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1274
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1351
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1424
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1335
19150226 - Auktion i Helvi. 1303
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1184
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1350
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1362
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1237
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1249
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1254
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1352
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1229
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1228
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1229
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1261
19150226 - Dagens postbåt 1184
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1290
19150226 - En utställning 1272
19150226 - Fastlandspost 1223
19150226 - Födda. 1231
19150226 - Från artillerikåren. 1359
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1332
19150226 - I och om kriget. 1197
19150226 - Kriget. 1266
19150226 - Kungörelse. 1510
19150226 - Lösöreauktion. 1243
19150226 - Passagerarelista. 1208
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1254
19150226 - Tack. Jansson. 1252
19150226 - Temperatur och lufttryck 1397
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1388
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1370
19150226 - Ur dagens post. 1462
19150226 - Venia 1610
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1262
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1521
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1402
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1258
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1320
19150227 - En bräckt skena 1426
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1242
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1205
19150227 - Från domkapitlet. 1473
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1290
19150227 - Från sjön. 1223
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1269
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1611
19150227 - Kriget. 1301
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1341
19150227 - Naturskydd. 1420
19150227 - Passagerarelista. 1407
19150227 - Sjuttiosex år 1275
19150227 - Tack. LILY. 1307
19150227 - Temperatur och lufttryck 1480
19150227 - Tidigare post. 1278
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1379
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1456
19150227 - Ur dagens post. 1503
19150227 - Vinterpostfarten. 1047