ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4