Landstormsbefälskurserna.

Enligt uppgift från landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition ha nu närmare 1,900 lämpliga personer anmält sig till nyårets kurser för utbildande af landstormsbefäl.


Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4