I Konkurs har handlanden Knut Westöö i Lärbro denna dag blifvit försatt. Inställelse i konkursen blir å Allekvia 15 mars kl. 12 på dagen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4