Staben.
Stabschef.
Gösta Lilliehöök.

Gösta Lilliehöök

F. i Ofvansjö, Gefleb. län, 1871 19/9. Underlöjtn. vid Hels. reg. 91 o. vid Svea lifg. 92; löjtn. 96; kapten vid Gen.-staben 1904 o. i reg. 05; lär. i taktik vid Krigshögskolan fr. 05; tf. stabschef vid Militärbefälet på Gotland fr. 06.