stora_torget-visby.jpg

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Kaptener.
Edvard Reinhold Gyllencreutz.

Edvard Reinhold Gyllencreutz

F. i Neder-Kalix, Norrb. län, 1856 11/1. Under-löjtn vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 77; e. o. assistent vid Telegrafverket 80; löjtn. 84; kapten 96.