angfartyget_visby-1924.jpg

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Kaptener.
Erik Harald Bergenström.

Erik Harald Bergenström

F. i Värna, Österg. län, 1859 1/4. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 81; löjtn. 86; kapten 1900.