angfartyget_hansa-1899.jpg

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Löjtnant.
Gustaf Arvid Falk.

Gustaf Arvid Falk

F. i Örebro 1864 25/10. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 86; anst. hos Försäkringsaktiebolaget Skandia 86—1903; löjtn. 95; kapten i armén 06.