angfartyget_visby-1924.jpg

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Underlöjtnant.
Einar Ouchterlony.

Einar Ouchterlony

F. i Stockholm 1882 22/2. Underlöjtnant vid Elfsb. reg. 1903 o. vid Gotl. inf.-reg. 04.