Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Underlöjtnant.
Gunnar Åke Hermansson Brilioth.

Gunnar Åke Hermansson Brilioth

F. i Västra Ed, Kalm. län, 1887 4/4. Underlöjtnant vid Gotl. inf.-reg. 1905.