Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserven.
Majorer.
Rolf Alreik Lindbohm.

Rolf Alreik Lindbohm

F. i Köping 1844 19/11. Stud. i Upps. 62. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 63; löjtn. i armén 70 o. vid reg. 72; gen.-stabsoff. 70; extra lär. vid Gymnast, centralinst. s. år; redogörare därst, fr. 86; anst. i Försäkr.-aktiebolaget Skandias tjänst fr. 74; kapt. 83; major 95; öfverstelöjtnant i armén 1900; afsked med tillst. att såsom major kvarstå i reg. reserv s. år; led. i Dir. öfver arméns pensionskassa fr. 1904.