Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv. Major.
Anders Pontus Einderdahl.

Anders Pontus Einderdahl

F. i Ofvansjö, Gefleb. län, 1849 9/12. Underlöjtn. vid Dalreg. 75; löjtn. 80; kapt. 95; major vid Gotl. inf.-reg. 1903; öfverstelöjtnant i armén 06; afsked med tillst. att såsom major kvarstå i reg. reserv s. år.