Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Kapten.
Fritz Anton von Gerber.

Fritz Anton von Gerber

F. i Färlöf, Krist, län, 1846 28/7. Stud. i Lund 63. Underlöjtn. vid Husarreg. Konung Karl XV 66 o. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) s. år; löjtn. 74; kapt. 86; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 97; major i armén 1902.