angfartyget_hansa-1899.jpg

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Kapten.
Gustaf Albert Köhler.

Gustaf Albert Köhler

F. i Hejnum, Gotl. län, 1858 15/2. Underlöjtn. vid Nerikes reg. 79 o. vid Gotl. nationalbev. (Gotl.inf.-reg.) s. år; landtniäteriauskultant S3; löjtn. S5; vice komm.-landtmätare i Gotl. län 94; komm.-landtmätare därst. fr. 99; kapt. 97; afsked med skyldighet att kvarstå i reg. reserv 1908; major i armén s. år.