Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Löjtnant.
Viktor Facht.

Viktor Facht

F. i Fröjel, Gotl. län, 1869 24/4. Underlöjtn. vid Gotl. inf.-reg. 91; löjtnant 95; afsked med tillst. att såsom löjtn. kvarstå i reg. reserv 1903.