Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Civilmilitära personalen.
Elias Theodor (Thore) Fries.

Elias Theodor (Thore) Fries

F. i Göteborg 1875 9/7. Stud. i Upps. 92; med. kand. 97; med. lic. 1903. Underläkare vid Visby lasarett 04-06; bataljonsläkare i Fältläk.-kårens reserv 04 o. vid Gotl. inf.-reg. fr. 06.