Kungl. Gotlands artillerikår.
Officerare.
Öfverstelöjtnant o. chef.
Gabriel Axel Torén.

Gabriel Axel Torén

F. i Uppsala 1858 4/4. Underlöjtn. vid (Första) Svea art.-reg. 78; löjtn. 85; uppvaktande hos D. D. K. K. H. H. arffurstarne 85—89; ord.-off. hos Hertigen af Västergötland 89; kapt. 94; adjut. hos H. M. Konungen 1900; major 04; öfverstelöjtnant o. chef för Gotl. art.-kår 06.