Kungl. Gotlands artillerikår.
Officerare.
Kapten.
Ernst Gustaf Hellgren.

Ernst Gustaf Hellgren

F. i Strängnäs 1860 30/7. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. art.-kår (Gotl. art.-kår) 82; löjtn. 90; gymnastiklär. vid Visby h. allm. läroverk fr. s. år; kapten 98; tygmäst. på Gotland fr. 99.