040528-tindtadebadplats.jpg

Kungl. Gotlands artillerikår.
Officerare.
Kapten.
Viktor Albert Karlberg.

Viktor Albert Karlberg

F. i Lidköping 1869 8/4. Underlöjtn. vid Gotl. art.-kår 92; löjtn. 98; kapten 1903.