Kungl. Gotlands artillerikår.
Officerare.
Löjtnant.
Ragnar Carl Eek.

F. i Linköping 1877 1/10. Underlöjtn. vid Gotl. art.-kår 98; löjtnant 1902; adjutant vid militärbefälhafvarens stab 03-04 o. fr. 06.