Kungl. Gotlands artillerikår.
Officerare.
Underlöjtnant.
Axel Teodor Erik Isaeus.

Axel Teodor Erik Isaeus

F. i Stockholm 1882 13/11. Underlöjtnant vid Gotl. art.-kår 1905.