Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Chef.
Fredrik Johan Leth.

Fredrik Johan Leth

F. i Kristianstad 1850 2/3. Underlöjtn. vid Vendes art.-reg. 69; löjtn. 75; lär. vid Krigsskolan 77-78; sekr. i Art.-staben 79-84; art.-stabsoff. 84-89; kapt. vid reg. 84; lär. i vapenlära vid Krigshögskolan 84-90; kapt. vid Gen.-staben 91; major därst. 92 o. vid Andra Göta art.-reg. 93; öfv.-löjtn. vid Vendes art.-reg. 94; öfverste o. chef 95; gen.-major i armén samt gener alfälttygmåstare, inspektör för art. o. chef för Arrnéförvaltn. art.-dep. fr. 1903. L. Kr. V. A. 89.